Hotel u Cazinu krcat, potreban novi smještaj za migrante

Prema riječima predstavnika te organizacije, u hotelu trenutno boravi 97 migrantskih porodica s djecom, odnosno ukupno 400 osoba.

“Nažalost, postoji još porodica i djece koji borave u teškim uslovima u Đačkom domu, a imamo i one koji tek pristižu na područje USK. Zbog toga je neophodno da pronađemo još jednu adekvatnu lokaciju za smještaj i o tome trenutno pregovaramo s predstavnicima gradskih vlasti u Bihaću i Cazinu”, saopštili su u IOM-u.

Ističu kako su započeli radovi na uređenju Đačkog doma u Bihaću, gdje borave migranti, i da je u proteklim danima saniran krov i postavljena zaštitna ograda unutar objekta, a planira se i postavljanje plastične stolarije, adaptacija unutrašnjosti i izgradnja sanitarnih čvorova.

Za ove radove biće izdvojeno milion maraka i radi se o sredstvima koja je osigurala Evropska komisija u BiH. U međuvremenu, MUP USK je razmatrao pogoršanje bezbjednosne situacije na području ovog kantona poslije niza incidenata u posljednje vrijeme čiji su vinovnici strani državljani, te su tom prilikom usvojeni određeni zaključci koji su upućeni Vijeću ministara BiH i drugim nadležnim institucijama u zemlji.

Između ostalog, zatraženo je da se državne vlasti i međunarodne organizacije odmah uključe u rješavanje migrantske krize i da se u roku od deset dana poduzmu konkretne mjere kako bi se Unsko-sanski kanton rasteretio od neprestanog priliva migranata.

Prema podacima MUP-a USK, tokom septembra na područje ovog kantona pristigla su rekordna 2.764 migranta, a od ovog broja trećina njih nije imala lične dokumente niti je bilo moguće utvrditi njihov identitet.

nezavisne.com

Related posts