HE Una Kostela u II fazi realizacije projekta vrijednog 16.2 miliona eura

Protočna hidroelektrana Una Kostel kod Bihaća radi na nastavku realizacije II faze rekonstrukcije i proširenja, koja će omogućiti povećanje instalisane snage i povećanje proizvodnje.

Odluka o investicionom ulaganju za ovaj projekat donesena je 2014. godine, čija je vrijednost procijenja na 16,2 miliona eura. Trenutno je u toku izrada projektno-tehničke dokumentacije a početak implementacije planiran je za 2020. godinu.

Sam početak ekspolatacije planiran je 2023. godine kada se očekuje povećanje instalisane snage za oko 5MW uz dodatnu proizvodnju oko 23GWh.

Samira Talić, stručni saradnik za pripremu izgradnje hidroelektrana JP Elektroprivreda BiH, prezentacijom plana daljne rekonstrukcije, na nedavno održanom RENEXPO® BiH, predstavila je ciljeve koji će se realizirati ovim projektom. Kazala je da će rekonstrukcijom omogućiti efikasnije snabdijevanje kupaca ekvalitetnom i sigurnom električnom energijom, povećat će udjel proizvodnje na bazi obnovljivih resursa ali i produžiti radni vijek postrojenja HE Una Kostela.

“Projekat rekonstrukcije i proširenja HE Una Kostela predstavlja zahvat na već postojećem objektu, rekonstrukciju praga u koritu rijeke Une i proširenje, izgradnjom tzv. Aneksa, a s ciljem povećanja proizvodne efikasnosti postrojenja, optimalnog korištenja rijeke Une i produženje radnog vijeka postrojenja. S obzirom, da se navedeni radovi izvode na već postojećem objektu ili u njegovom neposrednom okruženju, ne mijenjaju značajno postojeće stanje okoliša i režim tečenja voda”, kazala je Talić.

JP Elektroprivreda BiH i grad Bihać su 2015. godine potpisali Ugovor o realizaciji Programa prijateljskog okruženja, s ciljem rekonstrukcije i proširenja HE Una Kostela.

HE Una Kostela u pogon je puštena krajem 1954. godine, i čiji je optimalan dugotrajan rad postrojenja do danas obezbijeđen kroz programe održavanja, revitalizacije i rekonstrukcije u više navrata.

Na osnovu Studije energetskog sektora u BiH i Strateškog plana i programa razvoja energetskog sektora FBiH, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo iskazala je interes za rekonstrukciju i proširenje postojeće hidroelektrane Una Kostela.

Ova Studija odnosila se na procjenu uticaja na okoliš i društvo za projekt druge II faze rekonstrukcije i proširenja HE Una Kostela koja obuhvata rekonstrukciju postojeće HE Una Kostela-druga faza, rekonstrukciju praga u koritu rijeke Une i proširenje HE Una Kostela.

U Studiji se navodi da realizacijom projekta rekonstrukcije i proširenja HE Una Kostela će se iskoristiti dio hidroenergetskog potencijala rijeke Une korištenjem obnovljivih energetskih resursa. Na taj način će se povećati proizvodnja električne energije i dati doprinos ukupnom smanjenju emisije CO2, NOx i ostalih zagađujućih materija.

Rekonstrukcija postrojenja u ovoj HE u okviru prve faze je počela je još 2000. godine pri čemu je zamijenjena zastarjela elektromašinska oprema te su obnovljeni pojedini dijelovi objekta elektrane. Nakon I faze rekonstrukcije, povećan je projektirani instalirani protok na 88 m³/s, odnosno instalirana snaga na 10,14 MW 4×2.536 kW.

Related posts