Gradonačelnik Bihaća ponudio lokaciju za smještaj migranata

Na samom početku, gradonačelnik Fazlić je vijećnicima ponudio samo jednu lokaciju, a to je naselje Vučjak nadomak Bihaća.

U ovim trenucima, gradonačelnik je završio sa iznošenjem tehničkih detalja u vezi ponuđene lokacije, a upravo su i vijećnici počeli sa iznošenjem svojih stavova.

Ponovio je i kako se ovim nastoji riješiti isključivo problem Bihaća, a ne cijele Bosne i Hercegovine, jer je cilj da se u razumnom roku isprazni i zatvori privremeni prihvatni centar „Bira“.

“Želimo stvoriti pretpostavku da eventualnim novim migrantima osiguramo smještaj, hranu i osnovne životne potrebe na novoj lokaciji, jer ne možemo više dopustiti da borave po javnim površinama u središtu grada. Nakon toga bismo išli u pravcu zabrane prijema novih lica u Biri, koju bismo onda ispraznili i zatvorili u prihvatljivom vremenskom periodu”, dodao je Fazlić.

Related posts