Građani Cazina pozvani da prijave korupciju

Lokalne vlasti u gradu Cazinu prve su na području Unsko-sanskog kantona uvele obrasce za prijavu korupcije putem kojih građani imaju priliku da prijave i najmanje oblike koruptivnih radnji.

Radi se o projektu kojeg Cazin provodi u saradnji s Organizacijom “Transparency International BiH” u cilju prevencije, suzbijanja i borbe protiv korupcije.

Prema riječima Jusufa Barjaktarevića, savjetnika gradonačelnika Cazina, obrasci za prijavu se mogu podići na šalterima u zgradi Gradske uprave, a dostupni su i putem interneta.

“Svaki građanin je u prilici da popuni obrazac za prijavu eventualnih koruptivnih radnji sa vjerodostojnim podacima, bilo javno ili tajno, potpisan ili nepotpisan, i da ga potom ubaci u sanduče koje se nalazi na zgradi lokalne uprave”, istakao je Barjaktarević.

Prema njegovim riječima, uredne prijave razmatraće antikorupcijski tim, koji je formiran tim povodom, te će ga u skladu sa zakonskim propisima obraditi i po potrebi dalje proslijediti istražnim organima.

“Korupcija krade od društva, bogati pojedince, a siromaši narod. Zato je zajednička i sistemska borba protiv korupcije obaveza sviju. Grad Cazin je opredijeljen za nultu stopu tolerancije prema korupciji pa pozivamo i druge institucije BiH, ustanove i preduzeća da primjenjuju antikorupcijske mjere uz dosljednu primjenu vladavine prava. Pozivamo i građane da se aktivno uključe u borbu protiv korupcije”, poručio je on. – pišu Nezavisne.

Related posts