Grad Cazin omogućio prijavu korupcije

Popunjen obrazac za prijavu eventualnih koruptivnih radnji sa vjerodostojnim podacima, bilo javno ili tajno, potpisan ili nepotpisan, bez zloupotrebe ubaciti u kutiju, sanduče na šalterima zgrade organa uprave Grada Cazin.

Obrasci za prijavu korupcije nalaze se na šalterima i na službenoj stranici putem interneta.

– “S ciljem prevencije, prepoznavanja koruptivnih rizika, suzbijanja i borbe protiv korupcije omogućava se građanima da prijave i najmanji oblik koruptivne namjere, bilo javno ili tajno. Uredne prijave za korupciju će Antikorupcijski tim pod zaštitom Integriteta tretirati i u skladu sa zakonom dalje obraditi i po potrebi proslijediti nadležnim organima. Prije svega, cilj je, na vrijeme prepoznati koruptuvni rizik i poduzeti antikoruptivne mjere, jer rizik uvijek postoji, a najopasniji je nepoznat rizik. Preventiva i zaštita Integriteta, jer korupcija krade od Države, bogati pojedince, a siromaši narod. Zato je zajednička i sistemska borba protiv korupcije obaveza sviju. Grad Cazin je opredjeljen za “Nultu stopu tolerancije prema korupciji” pa pozivamo i druge institucije BiH, ustanove i preduzeća da primjenjuju antikorupcijske mjere uz dosljednu primjenu vladavine prava što je uvjet ka EU integracijama. Pozivam građane – Prijavi korupciju zaštiti Državu “, kazao je koordinator Plana integriteta, Jusuf Bajrektarević.

Prijavi korupciju zaštiti državu, jer korupcija krade od Države BiH, bogati pojedince, a siromaši narod.

Related posts