Grad Bihać traži od nadležnih rješenje problema zagađenja peletare u Ripču

Na inicijativu bihaćkog gradonačelnika Šuhreta Fazlića danas je u Gradskoj upravi održan sastanak na kojem su predstavnici Grada Bihaća, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i mjesne zajednice Ripač razgovarali o pritužbama građana Ripča na rad peletare koja je u vlasništvu jedne privatne firme. Iako pozvani, sastanku nisu prisustvovali predstavnici peletare, a prisutni su se još jednom upoznali sa pritužbama građana koji se odnose na prekomjerno ispuštanje prašine i buke u kasnim noćnim satima.

Kako je istaknuto, inspekcijskim nadzorom utvrđeno je niz nepravilnosti u radu peletare, o čemu svjedoče brojni zapisnici i nalazi inspekcije, no do danas nedostaci koji su evidentirani i na koje se građani Ripča žale nisu uklonjeni.

Kako je istakao Nihad Mujkić, direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, nakon brojnih pritužbi i evidentnih dokaza da nivo buke prelazi dozvoljene parametre, kao i nivo zagađenosti zraka, inspekcija će poduzeti sve potrebne mjere o čemu će obavijestiti nadležno ministarstvo, Vladu USK-a i MUP USK-a.

„Građani Ripča već godinama ukazuju na ovaj problem i mi ćemo kao lokalna zajednica koja nema nadležnost u dijelu inspekcijskog nadzora i sankcionisanja, dopisom hitno već sutra tražiti od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, resornog ministarstva, Vlade USK-a i MUP USK-a da poduzmu zakonom propisane mjere i riješe ovaj problem jer je evidentno da je u ovom slučaju prekršeno niz propisa i zakona, a u konačnici mještani Ripča ispaštaju zbog toga“- istakao je gradonačelnik Šuhret Fazlić.

Related posts