Deset najbjezbjednijih zemalja u slučaju trećeg svjetskog rata

Sve intenzivnije tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Sjeverne Koreje tjeraju na razmišljanje o tome šta nam je činiti u slučaju eskalacije većeg sukoba globalnih razmjera…

U slučaju izbijanja trećeg svjetskog rata možda bi ove zemlje mogle biti sigurno utočište za one koji bi njime bili direktno pogođeni, bar ako se može suditi po onome što pokazuje Globalni indeks mira (Global Peace Index), rang-lista stepena bezbjednosti, kojom su obuhvaćene 163 države svijeta.

Kanada

Nalazi se na osmom mjestu liste najbezbjednijih zemlja svijeta. Na istom mjestu je bila i prošle godine sa ocjenom 1,1 od mogućih 5 (niža ocjena označava viši stepen bezbjednosti).

Danska

Iako bi Danska, kao zemlja većinom okružena morem i članica NATO, mogla da trpi posljedice konflikta, ona pod svojim suvernitetom ima i deleki i veliki region – Grenland.

Island

Geografski, Island nema granice ni sa jednom državom, što znači da bi zbog svoje udaljene lokacije mogao da ostane van zone konflikta.

A budući da ima ocjenu 1, to ga čini jednom od najbezbjednijih lokacija u slučaju globalnog konflikta.

Japan

Na 10. mjestu, Japan je uspio da se ušunja u 10 najbezbjednijih zemalja za 2017. godinu.

Zbog stepena militarizacije, unutrašnje sigurnosti i odsustva učešća u međunarodnim konfliktima, ova zemlja je dobila okcenu 1,4. Mada će, vkerovatno, blizina Skeverne Koreje i njenih raketnih proba uticati na pad sa ove pozicije.

Češka

Za razliku od zemalja EU, koje su već iskuslile terorizam, u Češkoj Republici nije bilo terorističkih napada.

Zbog toga je ova zemlja plasirana na visokom šestom mjestu liste.

Austrija

Ova alpska država nalazi se na četvrtom mjestu liste, sa ocjenom 1,5.

Slovenija

Sujsedna Slovenija dugo nije bila uključena u dugotrajnije konflikte većih razmjera.

Broj termalnih, solarnih i hidro izvora električne energije je u porastu, što znači da ta zemlja, u slučaju konflikta, ne bi morala da se oslanja na uvoz struje.

Novi Zeland

Kao i Slovenija, Novi Zeland je samodovoljan kada je energija u pitanju, budući da više od 50 odsto ukupne enrgije dolazi iz hidro-izvora.

Drugi bitan faktor je plodna zemlja, veoma pogodna za uzgajanje različith vrsta usjeva.

Prednost Novog Zelanda je i njegova udaljena i “zavučena” lokacija.

Portugal

Treća država na listi je Portugal. Ta zemlja je tokom Drugog svjetskog rata bila neutralna, a ni kasnije nije učestvovala u sukobilma.

Švajcarska

Poznata je po svojoj neutralnosti, kao i planinama koje je okružuju i predstavljaju prirodne bedeme protiv osvajča.

Na listi Globalnog indeksa mira za 2017. Švajcarska zauzima deveto mjesto.

(Express.co.uk)

Related posts