Bosanskohercegovačka izvrsnost - Uloga dijaspore u jačanju ekonomskih kapaciteta Bosne i Hercegovine

Danas je u Bihaću najavljena i predstavljena konferencija
„Bosanskohercegovačka izvrsnost – Uloga dijaspore u jačanju
ekonomskih kapaciteta Bosne i Hercegovine“ koja će se održati u ovom
gradu 29. i 30. juna. Konferenciju organizuju Ekonomski fakultet
Univerziteta u Bihaću i Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona, uz
podršku USAID Projekta „Diaspora Invest“, te partnera WWF Adria
„Zaštićena područja za prirodu i ljude“, Privredne komore USK i
BH Futures Foundation.

„Na inicijativu Amira Badnjevića, odlučili smo pokrenuti
organizaciju ove konferencije kako bi se konačno prepoznali kapaciteti
naše regije, te potencijal koji postoji za saradnju sa bh. dijasporom.
Naša zajednica u inostranstvu želi uložiti svoja sredstva, znanje i
iskustvo kako bi pomogla razvoju BiH. Ove godine ćemo u fokusu imati
teme turizma i dijaspore, gdje ćemo s jedne strane razgovarati o
primjerima dobre prakse mobilizacije ekonomskog potencijala dijaspore, a
s druge strane obuhvatiti pozitivne primjere privatne inicijative u
razvoju turizma“, kazala nam je Dijana Vuković sa Ekonomskog
fakulteta u Bihaću.

„Postoji velika potreba za povezivanjem onoga što učimo na
fakultetima sa praksom i prilikama na tržištu. Mi smo na Ekonomskom
fakultetu već prepoznali potrebu rada sa mladim ljudima koji će sutra
biti eksperti u biznisu i menadžmentu u oblasti turizma. Također, u
analizi tržišta i procjene mogućih investicija, moramo se okrenuti
prema onim izvorima koji nisu iskorišteni, a nude mnogo – zbog toga
je izuzetno važno da na ovom skupu okupimo bh. dijasporu i sa njima
razgovaramo – ne o pomoći i donacijama, već o ulaganjima i
partnerstvu“, podvukla je Mirela Kljajić-Dervić, predsjednica
Organizacionog odbora.

„Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona već radi sa
bosanskohercegovačkom dijasporom, te smo imali priliku vidjeti brojne
primjere u našem kantonu gdje investicije dolaze, postoje ideje, neke
inicijative imaju veliki uspjeh. Zbog toga smo i ovu konferenciju
povezali sa USAID Projektom „Diaspora Invest“ koji su podržali ove
aktivnosti, a koji su u posljednjih godinu dana imali priliku raditi sa
firmama koje su nastale i razvile se zahvaljući kapitali iz dijaspore.
Upravo to nam treba, dobre priče koje pokazuju da je moguće“, dodaje
Ada Lipovača iz Razvojne agencije USK-a.

Konferencija će okupiti govornike i govornice iz privatnog i javnog
sektora, a očekuje se dolazak i najmanje pedeset potencijalnih
investitora, ali i ljudi sa idejama i biznis projektima, koji kroz ovaj
skup žele predstaviti svoje prijedloge i stvoriti nova partnerstva koja
će doprinijeti – kako održivom razvoju Unsko-sanskog kantona, tako i
cijele Bosne i Hercegovine.

„Privredna komora Unsko-sanskog kantona je imala priliku nedavno, u
saradnji sa USAID „Diaspora Invest“ projektom predstaviti prilike za
grant programe i podršku prema investitorima iz dijaspore u Bihaću.
Odziv je bio veliki, a nekoliko kompanije sa ovog područja je i
apliciralo u okviru posljednjeg poziva. Uvjeren sam da će ova
konferencija podstaknuti ljude na realizaciju novih ideja, te da ovakvim
aktivnostima vraćamo pažnju javnosti na veliki privredni potencijal
Unsko-sanskog kantona za investicije, a posebno razvojne projekte u
oblasti turizma“, zaključio je Nihad Šušnjar iz Privredne komore
Unsko-sanskog kantona.

Related posts