Načelnik Džafić raspisao oglas za Općinu Kalesija: O informiranju se može brinuti i mašinac

Načelnik Kalesije Sead Džafić raspisao je javni poziv za radno mjesto višeg referenta za informiranje u Općini Kalesija.

Oglas kao i svaki drugi, ne bi sam po sebi bio ništa neobično, da referent za infomiranje ne mogu biti ekonomski i mašinski tehničar.

Za poziciju višeg referenta za informiranje ne traži se visoka stručna sprema, nego SSS, dakle srednja stručna sprema IV stepena, odnosno završena mašinska, gimnazija ili ekonomska škola, a uz to uvjet je položen stručni ispit i jedna godina radnog staža.

Na biroima za zapošljavanje u Tuzlanskom kantonu nalaze se desetine diplomiranih žurnalista, ali oni sa svojom diplomom nemaju šta tražiti na pozicije višeg referenta za informiranje u Općini Kalesija.

Related posts