Bihać: Svečeno otvorenje nove zgrade Kantonalnog suda 13. jula

Nakon današnje posjete predstavnika Evropske komisije Unsko-sanskom kantonu i susretu s premijerom, ministrom pravosuđa te predsjednicom Kantonalnog suda, izvjestan je i datum otvaranja nove zgrade ove institucije.

Prema planovima i prijedlogu Specijalnog predstavnika EU u BIH 13. jula ove godine trebao bi biti upriličen svečani čin otvaranja najveće investicije u pravosuđe USK. Na samom objektu radovi su pri kraju, a trenutno je nužno završiti potporne zidove u zaleđu zgrade, te urediti okoliš.

Za novu zgradu Kantonalnog suda u Bihaću, iz evropskih fondova utrošen je 1,5 milona eura, dok je norveška Vlada donirala 70.000 eura za namještaj.

Predstavnici Delegacije EU u BIH danas su zato pažljivo obišli kompletnu zgradu zanimajući se za dosad urađeno Kako je istaknuto, iako pravosuđe čine ljudi a ne zgrade, novi i bolji uvjeti imat će dalekosežne pozitivne učinke i na sam kvalitet rada, ali i efikasnost Suda.

Komisija za tehnički prijem trebala bi do kraja sedmice dati svoje mišljenje o novom objektu kako bi se na vrijeme otklonili eventualni nedostaci. Trenutno je najpotrebnije završiti sanaciju zemljišta kako bi se dodatno osigurala nova zgrada. Potrebna sredstva uz ona koja su već iskorištena bit će osigurana iz budžeta USK.

Preko 2,3 miliona eura utrošeno je na zgradu Suda čija je službena najava izgradnje započela krajem ljeta 2016. Svečano otvorenje dvije godine poslije, prema prijedlogu Specijalnog predstavnika EU u BIH, Larsa-Gunara Vigemarka trebalo bi biti 13. jula. Time bi se ostvario i cilj projekta EU u osnaživanju institucija sudstva i tužilaštva u BIH, te snažnijoj vladavini prava u našoj zemlji.

rtvusk.ba

Related posts