Bihać: SDP BiH predstavio osnovne smjernice izrade nacrta Izbornog programa „Plan 10“

Nakon što su na nedavno održanom Strateškom planiranju Socijaldemokratske partije BiH predstavljene osnovne smjernice izrade nacrta Izbornog programa „Plan 10“, večeras je u Bihaću, u organizaciji Kantonalne organizacije SDP Unsko-sanskog kantona, na javnoj tribini pred više stotina građana, članova i simpatizera nastavljena izrada ovog programa.

Večerašnja javna tribina je nastavak prakse SDP BiH da građani, članovi i simpatizeri daju svoj doprinos u izradi Izbornog programa, što je početkom godine, već urađeno u više od 50 gradova širom BiH. Upravo su večeras prisutni ispunjavanjem za to predviđenih obrazaca, dali dodatne prijedloge u izradi politika SDP-a.

SDP BiH je na ovaj način direktno uključila javnost u izradu svog Izbornog programa, a osim prijedloga građana, članova i simpatizera partije, u izradu nacrta uključeni su i predstavnici akademske zajednice, eminentni stručnjaci iz raznih oblasti, kao i članovi savjeta i odbora SDP BiH.

U nacrtu Izbornog programa ponuđena su rješenja SDP-a velikog broja akutnih problema iz deset cjelina, pod nazivima Plan za ekonomiju, Plan za pravdu, Plan za mlade, Plan za kulturu i sport, Plan za ekologiju i turizam, Plan za obrazovanje, Plan za zdravstvo, Plan za pravedno društvo, Plan za EU, NATO i dijasporu i Plan za reformu javne uprave.

U nacrtu Plana za pravdu poseban naglasak stavljen je na unaprjeđenje pravosuđa, pa su tako u pripremi setovi mjera za borbu protiv zloupotrebe vlasti, borbu protiv korupcije, pooštravanju kaznene politike, dogradnju pravosudnog sistema, uspostavu Vrhovnog suda BiH, reformiranje Ustavnog suda BiH i reformiranje VSTV-a. Svi navedeni setovi mjera imaju za cilj podizanje stepena sigurnosti u društvu, a posebna pažnja data je realizaciji seta antikoruptivnih zakona, čiju primjenu aktuelna vlast uporno blokira i onemogućava.

Nermin Nikšić, predsjednik SDP BiH, je u svom govoru, između ostalog, naveo kako SDP izradom Plana 10 ima namjeru kreirati jednu sasvim novu političku paradigmu u Bosni i Hercegovini.

„To znači da želimo svoj fokus u potpunosti staviti na konkretna životna pitanja građana u cijeloj BiH. Želimo graditi pristup, razvijati svijest građana, da se država brani zaštitom njenih resursa i očuvanjem njenih javnih kompanija. Da temeljna prava i slobode građana štiti nepristrasan pravosudni sistem, a ne bilo koja politička partija, a najmanje disfunkcionalne nacionalističke partije.

Želimo razvijati koncept po kojem penzioneru pripada redovna primjerena penzija, radniku bolji uslovi rada i sigurna plata srazmjerna njegovom učinku i nezaposlenom perspektiva za uposlenje. Želimo i možemo osvijestiti građane da zdrava nacija nije nacija ljudi istih religijskih i etničkih pripadanja, već da je zdrava nacija, nacija građana u kojoj svi imaju isto i jednako pravo na zdravstveno osiguranje. To je naša vizija patriotizma i imamo priliku izboriti se za državu koju ćemo mi usmjeravati prema budućnosti!“, naveo je Nikšić.

Related posts