BiH među zemljama sa visokim postotkom pušača

“Dan bez cigarete”, koji je pokrenut u Bosni i Hercegovini davne 1980. godine od studenata medicine iz Tuzle, danas se obilježava širom svijeta s ciljem smanjenja i prevencije pušenja među mladima.

Bosna i Hercegovina spada u zemlje sa visokim postotkom pušača, kako u populaciji mladih, tako i odraslih, a, također, je izuzetno visok broj pasivnih pušača.

Alarmantni podaci su prisutni kod svih grupa stanovništva, kako na javnim mjestima tako i u privatnim prostorima.

Istraživanja su pokazala da je skoro 60 posto odraslog stanovništva svakodnevno izloženo duhanskom dimu na radnom mjestu, kao i skoro 90 posto dječaka i djevojčica koji su izloženi pasivnom pušenju na javnim mjestima.

Svake godine, više od 8.300 građana izgubi život zbog bolesti direktno uzrokovanih duhanskim dimom.

Upravo na današnji dan prije dvije godine, Udruženje PROI je predstavilo kampanju “Smeta Mi”, koja je postala prva velika javna kampanja u Bosni i Hercegovini koja adresira problem upotrebe duhanskih proizvoda i posrednog pušenja i zagovara usvajanje sveobuhvatnih zakona u ovoj oblasti.

Tokom implementacije kampanja je dobila jaku podršku stanovništva i postala jedna od najuspješnjih kampanja potaknutih od civilnog društva, koju putem socijalnih mreža prati više od 16.000 ljudi, od kojih je 200 učestvovalo u selfie kampanji #SmetaMi, a 8.600 osoba su potpisale peticiju za potpunu zabranu pušenja na javnim mjestima.

Ta inicijativa je dala glas hiljadama građana, koji godinama očekuju od vlade da djeluje u interesu građana, a ne u interesu duhanske industrije. Jedan od zahtjeva je i da hitno donesu novi sveobuhvatni zakoni o kontroli duhana koji je trenutno u zakonskoj proceduri u oba entiteta, a čije usvajanje ne bi samo zaštitilo zdravlje svih građana naše zemlje, već i otvorilo vrata daljem napretku ka EU integraciji i ispunjavanju međunarodnih obaveza naše zemlje.

Stotine pojedinaca, organizacija, institucija i medija aktivno su se uključili u inicijativu i imali jak utjecaj na trenutni progres na polju kontrole duhana u BiH.

Danas će PROI zajedno sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH i organizacijama iz Partnerstva za BiH bez duhanskog dima, dodjeliti priznanja organizacijama i pojedincima za izvanredan doprinos u stvaranju zdravog okruženja bez duhanskog dima u BiH za 2018 godinu.

Dobitnici su odabrani od predstavnika civilnog društva – članova Odbora za nagrade Partnerstva za BiH bez duhanskog dima, i to u osam različitih kategorija.

Ceremonija dodjele priznanja bit će upriličena danas tokom Smoke-Free prijema u Sarajevu, koje PROI organizira u restoranu “Druga kuća” u saradnji sa Zavodom za Javno Zdravstvo FBIH, Svjetskom bankom i Švicarskom ambasadom.

Ovakav događaj se po prvi put organizuje u Bosni i Hercegovini s ciljem da se istaknu mnogobrojne prednosti i isplativost održavanja zabava bez duhanskog dima i da se motivirajuugostitelji na kreiranje zdravog okruženja u njihovim objektima, pružajući podršku novim zakonskim rješenjima u kontroli duhana.

Mjesto na kojem se održava događaj će biti potpuno slobodno od duhanskog dima, a gosti će uživati uz jazz&blues melodije grupe “Sunday stories”, saopćeno je iz Udruženja PROI.

Related posts