Novalić: Budžet upućen na usvajanje, najveći u historiji

U Parlament Federacije Bosne i Hercegovine uputili smo na usvajanje Prijedlog budžeta za ovu godinu, najvećeg u historiji, 5.597.618.777 KM, poručio je premijer Federacije BiH Fadil Novalić. – Ponosan sam što su opsežne, ali konkretne mjere, koje smo donosili u kriznim i globalno teškim trenucima, dale rezultate – naglasio je Novalić. Naveo je da se Federacija Bosne i Hercegovine, zahvaljujući radu i zalaganju svih, pokazala otpornijom i boljom nego ikad. – To su razlozi zašto u ovom budžetu ima mjesta za veća izdvajanja, nastavak započetih projekata, ali i podršku značajnim…

Read More

Vlada FBiH i međunarodni partneri predvode reformu vodnih usluga

Na inicijativu Vlade FBiH i uz podršku međunarodnih razvojnih partnera pripremljena su i usvojena dva značajna dokumenta koji bi u narednom periodu trebali unaprijediti stanje vodnih usluga u Federaciji BiH. Programom za unapređenje vodnih usluga u FBiH i korištenje najavljene finansijske i tehničke podrške te Metodologijom utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u FBiH pokreće se reforma sektora vodnih usluga u FBiH. Tokom današnje prezentacije ovih dokumenata, na 22. mart, Međunarodni dan voda, istaknuto je kako vodovodna komunalna preduzeća ne ostvaruju dovoljno prihoda da bi bila samoodrživa, a prosječni nivoi…

Read More