ASA Banka kupila Sberbank BH

Agencija za bankarstvo Federacije BiH objavila je da je poduzela ključne aktivnosti u okviru svojih ovlaštenja definisanih Zakonom o Agenciji za banksratsvo FBiH i Zakonom o bankama kao reakciju na nastale događaje nakon objave sankcija koje se odnose na kapital i banke povezane sa Ruskom Federacijom. Ističu da je zaključno sa 1. martom 2022. finaliziran model za trajno rješavanje pitanja nastavka redovnog poslovanja Sberbank BH d.d. Sarajevo kroz prijenos vlasništva sa Sberbank Europe Ag na domaće društvo ASA Finance d.d. Sarajevo. Iz Agencije navode da je, cijeneći mogućnosti date Zakonom…

Read More

Nakon promjene vlasništva: Sberbank BH se obratila klijentima

Javnost je jučer obaviještena kako je ASA Finance dd Sarajevo preuzela Sberbank BH.  Ovim povodom jutros je klijentima Sberbank BH došlo obavještenja, koje prenosimo u nastavku: – Obavještavamo vas da je domaće društvo ASA Finance postala većinski vlasnik Sberbank BH d.d. Sarajevo, a što znači da će Banka poslovati u okviru ASA Grupe. Ova odluka, kao i sve u prethodnom periodu, donesena je sa ciljem zaštite klijenata, uposlenika i bankarskog tržišta u BiH uopšte. U svrhu provedbe svih aktivnosti, Agencija za bankarstvo FBiH određuje vrijeme za usklađivanje poslovanja. To znači…

Read More