ZZO USK potvrdio: Ovo su države u kojima građani USK imaju pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu

Povrede ili bilo kakve druge zdravstvene tegobe prilikom boravka van države mogu našim građanima prouzrokovati brojne probleme.

Većina građana naše zemlje nije upoznata s time da mogu ostvariti besplatnu zdravstvenu zaštitu u 15 evropskih zemalja na teret kantonalnih zavoda zdravstvenih osiguranja. Sve što je potrebno da bi ostvarili zdravstvenu zaštitu u inozemstvu jeste ovjerena zdravstvena knjižica i dvojezični obrazac, odnosno potvrda za korištenje zdravstvene zaštite. Ovu potvrdu kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja izdaju na osnovu pregleda i ocjene zdravstvenog stanja korisnika.

Zemlje u kojima naši građani mogu ostvariti besplatnu zdravstvenu zaštitu su one sa kojima je BiH potpisala bilateralne sporazume o socijalnom osiguranju. Ovo pravo mogu ostvariti jedino osiguranici i to u hitnim slučajevima, odnosno kada im je ugrožen život i zdravlje.

Bh. građani mogu ostvariti besplatnu zdravstvenu zaštitu u 15 zemalja. To su Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Austrija, Njemačka, Belgija, Holandija, Luksemburg, Italija, Slovenija, Mađarska, Turska, Češka i Velika Britanija. Također, u Švicarskoj građani iz BiH imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u slučaju saobraćajnih nesreća, dok u Švedskoj sami moraju plaćati troškove liječenja.

U Francuskoj se ne može koristiti zdravstvena zaštita sa bolesničkim listom.Među pobrojanim zemljama, Kantonalni ZZO najviše potvrda izdaje za liječenje naših građana u Austriji i Njemačkoj, potom u Hrvatskoj, pa Sloveniji, kaže Almin Handanagić, direktor ZZO USK.

Ljetos su, dodaje, reagirali u nekoliko slučajeva kada su pacijenti sa prostora USK završili na liječenju u kliničkim centrima država tokom turističke posjete.

Ovo je jedna od rijetkih pozitivnih stvari koju nam pruža zdravstveno osiguranje i treba je imati na umu kada planirate putovanje, pogotovo na duži period.

Related posts