Život LGBT osoba na Balkanu

2.300 LGBTI osoba iz Albanije, BiH, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, BJR Makedonije i Slovenije je iznijelo svoja iskustva u, do sada najvećem, istraživanju seksualnih i rodnih manjina u regiji.

Izvještaj “Život na margini: Rezultati istraživanja iskustava LGBTI osoba u jugoistočnoj Evropi” pruža jasan pogled na izazove sa kojima se suočavaju LGBTI osobe u jugoistočnoj Evropi.

Rješavanje tih izazova će, ne samo osigurati zaštitu prava i poštovanje svih ljudi, već će i donijeti koristi društvima, ekonomijama i regiji u cjelini.

Saznajte više: http://wrld.bg/tN9c30mo2np

#ljudskaprava #jednakaprava #inkluzija

Related posts