Žene sa Une obilježile Međunarodni dan dječijih prava

Obilježavanju Međunarodnog dana dječijih prava i ove godine pridružilo se Udruženje Žene sa Une iz Bihaća u sklopu kojeg od oktobra 2012.godine djeluje Dnevni centar za djecu u riziku.Dnevni centar uspostavljen je uz finansijsku podršku grada Bihaća i Federalnog ministarstva obrazovanja, a finansijska podrška grada Bihaća za aktivnosti Dnevnog centra u proteklom periodu iznosila je blizu 15.000 KM.

Osim finansijske podrške grad Bihać podržava i druge aktivnosti i projekte udruženje Žene sa Une koji tretiraju pitanja marginaliziranih i socijalno ugroženih kategorija stanovništva, a tim povodom u ime gradske uprave Dnevni centar danas su posjetili Ilda Alibegović, gradska vijećnica i Elmina Emrulović, šef Odjeska za privredne djelatnosti.

„Gradska uprava Bihaća zajedno sa udruženjem provodi niz aktivnosti usmjernih na zaštitu djece i porodice kao što su prevencija maloljetničkog prestupništva, mobilni timovi za pružanje socijalnih usluga za porodice u ruralnim područjima, mobiliziranje i aktivizam mladih u okviru mnogobrojnih volonterskih akcija. Također, gradska uprava Bihaća podržava i aktivnosti udruženja u oblasti rodne ravnopravnosti i implementacije Gender akcionog plana za grad Bihać“-istakla je vijećnica Alibegović.

Prema riječima Aide Behrem, izvršne direktorice Udrženja Žene sa Une, svrha dnevnog centra za djecu ulice je doprinos obezbjeđivanju što potpunijeg ostvarivanja prava ove grupe djece, izložene raznim vidovima radne eksploataciije, nasilju, nekom drugom vidu eksploatacije, ili djece u riziku da postanu djeca ulice.

„ Dnevni centar je sigurno mjesto za djecu ulice, gdje se adekvatno i interventno reaguje na akutni problem djeteta, obezbjeđuje se pristup usligama socijalne i zdravstvene zaštite, školskom sistemu, te se promovišu i štite dječija prava, pruža psihosocijalna pomoć i podrška, djeci koja dobrovoljno koriste uslugu. Usluga dnevnog centra za djecu ulice dostupna je najmanje osam sati dnevno tokom pet dana u sedmici.Djeca pripadnici korisničke grupe dolaze u dnevni centar dobrovoljno, sama ili u pratnji, po uputu druge službe ili bez njega i koriste uslugu dok za njom imaju potrebu i želju „-istakla je Behrem , dodavši da u centru trenutno boravi 21 mališan.

Related posts