Završeni pregovori Sindikata policije i Vlade USK

Sindikat Policije Unsko-sanskog kanntona (USK) očekuje da bi krajem sedmice ili početkom iduće, mogao sa Vladom potpisati izmjene i dopune kolektivnog ugovora, kojima se, pored ostalog, regulišu plaće i naknade uposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova.

Sindikat sa Vladom Kantona u posljednjih nekoliko mjeseci aktivno pregovara oko izmjena i dopuna kolektivnog ugovora, prema odredbama Zakona o radu i općeg kolektivnog ugovora. Predsjednik Sindikata Mahmut Alagić izrazio je zadovoljstvo što su pregovori završeni.

„U toku je pribavljanje saglasnosti od strane ministarstava.Mislim da do kraja sedmice ili eventualno početkom iduće bi trebali pristupiti potpisivanju izmjena i dopuna kolektivnog ugovora“, kaže Alagić.

Interesiralo nas je kakve novine za policijske službenike i namještenike donose ove izmjene.

„Izmjenama se regulišu koeficijenti kako za ovlaštene službene osobe, tako i za namještenike i državne službenike, način donošenja osnovice za visinu plaće, zatim određena prava po pitanju kolektivnog osiguranja, određeni benefiti koji se odnose na ujednačavanje putnih troškova i ujednačavanje korištenja godišnjih odmora“, napominje Aalagić.

Dodaje da je Sindikat pristao na određene ustupke kada je u pitanju budžet USK-a. Stoga su svoje zahtjeve sveli u realne okvire, odnosno, kako je kazao, naknada za topli obrok će biti jedan posto od prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine, a regres 50 posto.

rtvusk.ba

Related posts