Zatvorenici u USK robiju mijenjaju za društveno korisni rad

Unsko-sanski kanton (USK) je vodeći u FBiH kada je riječ o primjeni alternativne krivične sankcije koja umjesto zatvorske kazne predviđa društveno korisni rad na slobodi i samo u protekloj kalendarskoj godini izrečene su 83 takve kazne, podaci su Ministarstva pravosuđa USK.

Prema riječima resornog ministra Nikole Findrika, primjena ovakve prakse započeta je prije sedam godina i od tada je u preko 200 slučajeva zatvorska kazna zamijenjena pomenutom alternativnom kaznom. “Treba istaći kako sve veći broj osuđenika pristaje da umjesto odlaska u zatvor radi društveno korisne poslove. Isti tako, raste broj ustanova i preduzeća koji su voljni da se uključe u ovaj projekat i zaposle osuđenike”, istakao je Findrik.

Pomenutu krivičnu sankciju izriče sud uzimajući u obzir težinu krivičnog djela i njome se omogućuje licima koja su za učinjena krivična djela osuđena na kaznu zatvora do jedne godine da zamijene izdržavanje zatvora radom na slobodi. Ministarstvo pravosuđa USK ima sklopljene ugovore sa 17 poslovnih subjekata u kojima osuđenici mogu odraditi svoju kaznu i mahom se radi o firmama koje se bave pružanjem komunalnih usluga.

Findrik ističe kako su dosadašnja iskustva veoma pozitivna, te da su osuđenici u najvećem broju slučajeva savjesno obavljali zadatke na koje su bili raspoređeni. Kaže kako nisu zanemarive ni finansijske uštede koje se na ovakav način ostvaruju, ako se ima u vidu da jedan zatvorski dan osuđenog lica košta oko 30 maraka, tako da se uštede mjere u stotinama hiljada maraka.

Related posts