Zakazana 19. sjednica Gradskog vijeća Bihać

Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać za četvrtak 22. februara 2018. godine zakazao je sa početkom u 9:00 sati 19. sjednicu Gradskog vijeća Bihać. Dnevnim redom vijećnici će raspravljati o slijedećim tačkama dnevnog reda:

1. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja i nagrade Grada Bihaća za 2017. godinu

2. Prijedlog Odluke o obilježavanju datuma, događaja i ličnosti od značaja za Grad Bihać

3. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Tekućih grantova – Tekući grant za sufinansiranje manifestacija od značaja za Grad Bihać

4. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Tekućih grantova – Tekući grant za sufinansiranje Grada u obolježavanju značajnih datuma

5. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Tekućih grantova – Tekući grant za sportske manifestacije

6. Prijedlog Odluke o ustupanju motornog vozila na privremeno korištenje JP „Radio-televizija Bihać“ doo Bihać

7. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za neopotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje priključnog 10(20)kV dalekovoda TS10(20) / 0,4kV „ Mušići“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.
b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za neopotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje dijela podzemne niskonaponske mreže TS10(20) / 0,4kV „ Laser-Opal Comerc “ naselje Pritoka Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.
c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za neopotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje elektroenergetskog objekta KBDV 10(20) / 0,4kV TS „ Sportska dvorana “ TS „Aleja“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.

8. a) Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja- licitacije radi izgradnje privrednog objekta u sklopu RP Kamenica na k.č.br. 2131/25 k.o. Kralje.
b) Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja- licitacije radi izgradnje privrednog objekta u sklopu RP Kamenica na k.č.br. 2131/24 k.o. Kralje.
c) Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja- licitacije radi izgradnje privrednog objekta u sklopu RP Kamenica na k.č.br. 2131/21 k.o. Kralje
d) Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja- licitacije radi izgradnje privrednog objekta u sklopu RP Kamenica na k.č.br. 2131/23 k.o. Kralje

Related posts