Zajednička saradnja svih nivoa vlasti u realizaciji projekata u gradu Bihaću

Federalni ministar poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić, zajedno sa Hadisom Jusićem i gradskim vijećnikom Mustafom Zulićem razgovarao je danas sa bihaćkim gradonačelnikom Šuhretom Fazlićem o projektima koji će se realizirati na području grada Bihaća zahvaljujući sredstvima sa viših nivoa vlasti.

Na sastanku je istaknuta spremnost gradskih, kantonalnih i federalnih vlasti da zajednički implementiraju sve projekte koji se planiraju realizirati u 2018. godini. Tu se prvenstveno misli na završetak izgradnje sportske dvorane u Orašcu zahvaljujući osiguranih 150.000 KM od strane Vlade F BiH, infrastrukturne projekte koje planiraju realizirati JP Ceste F BiH ( Brekovački most, treća traka na potezu Dubovsko-Ripač, pješačka staza u Kostelima, kružni tok Kamenica ) i Direkcija cesta USK-a ( sanacija klizišta na putu u Vrsti 180.000 KM i nastavak asfaltiranja puta Kulen Vakuf-Martin Brod 750.000 KM ).

„Samo zajednički i bez bilo kakavih političkih i svjetonazorskih podjela, možemo osigurati mjesto Bihaću koje mu i pripada kao centru USK-a. Stoga će svako u svom domenu osigurati maksimum napora da svaki dobar projekat koji se treba realizirati u Bihaću podrži u njegovoj realizaciji. To je dobitna kombinacija za naš grad „-kazali su učesnici današnjeg sastanka.

Gradonačelnik Fazlić zahvalio je federalnom ministru Dediću na podršci koju grad Bihać ima od strane Vlade F BiH, naglasivši pri tom podršku Vlade F BiH u realizaciji projekta izgradnje sistema za odvodnju i prečišćavanje otpadnih voda ( KfW projekt) i izgradnju aerodroma u Golubiću.

Related posts