ZA ONE KOJIMA JOŠ NIJE JASNO ŠTA SE DOGODILO: MEHANIZAM ZA KRIVIČNE SUDOVE POKRENUO STRANICU ZA MEDIJE I KAMPANJU O GENOCIDU U SREBRENICI

Kampanja u društvenim medijima, koju će pokrenuti PMI, trajaće od 9. jula do 18. jula 2019. i obilježiće ključne događaje koji su se desili tokom tog perioda 1995. godine u Srebrenici, kako je utvrđeno u predmetima okončanim pred MKSJ-om i Mehanizmom Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove (Mehanizam) danas je pokrenuo stranicu s praktičnim informacijama za medije, namijenjenu korištenju od strane medija u sklopu šireg pokrivanja 24. godišnjice genocida u Srebrenici. 

Pored toga, dana 9. jula 2019. godine, u sklopu komemoracija, Program Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) pokrenuće kampanju u društvenim medijima, pod naslovom “Pamtimo genocid u Srebrenici”, saopćio je Mehanizam.

Stranica s praktičnim informacijama za medije sadrži izabrane informacije o predmetima, uključujući sažetke predmeta, ključne dokumente i potvrdna izjašnjenja o krivici, kao i kompilaciju arhivskog audio-vizualnog materijala iz predmeta okončanih pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Mehanizmom u vezi sa zločinima počinjenim u Srebrenici u julu 1995. Kampanja u društvenim medijima, koju će pokrenuti PMI, trajaće od 9. jula do 18. jula 2019. i obilježiće ključne događaje koji su se desili tokom tog perioda 1995. godine u Srebrenici, kako je utvrđeno u predmetima okončanim pred MKSJ-om i Mehanizmom.

Kampanja će sadržati više informativnih video snimaka, infografike i prigodne objave u društvenim medijima, i koristiće arhivski materijal koji je uvršten u dokaze u postupcima pred MKSJ-om i Mehanizmom, kao što su iskazi svjedoka, originalni audio-vizualni materijal, vojni izvještaji i forenzički dokumenti, prenosi NAP.

Program Mehanizma za informisanje započet je u januaru 2019., sa ciljem da doprinese podizanju svijesti i znanja među zajednicama pogođenim sukobima o konfliktu u bivšoj Jugoslaviji tokom 90ih godina prošlog vijeka na osnovu predmeta pred MKSJ-om i Mehanizmom.

Program velikodušno podržava Evropska Unija.

Za praćenje kampanje PMI-a u društvenim medijima #PamtimogenociduSrebrenici, kreirani su nalozi na društvenim mrežama: FacebookTwitterYouTube i Lindekln.

Related posts