Vodopad Blihe: Prirodni biser nedirnutog krajolika kod Sanskog Mosta

Vodopad rijeke Blihe nalazi se na putu Sanski Most – Lušci Palanka, između sela Gornji Kamengrad i Fajtovci, udaljen četrnaest kilometara od Sanskog Mosta.

Nerijetko i bezrazložno ljudima teško pada što se treba pješačiti nekih petnaestak minuta do veličanstvenog prizora vode koja se obrušava s više od pedeset metara kao da bi takvo što trebalo biti pored samoga puta.

Prizor vode, koja se lomi i pada niz grbavu stijenu je predivan i svakog posjetioca ostavlja bez daha.

Vodopad Blihe ili „Blihin skok” predstavlja prirodnu zanimljivost pa je na osnovu Zakona stavljen pod zaštitu kao spomenik prirode. Lomi se niz stijenu visoku oko 56 metara, stvarajući nadnaravnu prirodnu ljepotu.

Vodopad ima naučnu i turističko-rekreativnu vrijednost.

Park prirode “Blihin vodopad”, koji obuhvata širi prostor ovog lokaliteta, sa površinom od 50 kvadratnih kilometara, obuhvata širok dijapazon ponuda koje se mogu prezentirati kako domaćim tako i stranim turistima.

Poseban fenomen je da iz tako male rječice nastaje tako visok vodopad koji pri svom padu formira malo jezerce.

Vodopad rijeke Blihe ima idealnu konfiguraciju za skoro sve sadržaje koji se vežu za turizam prirodnog parka, od ambijenta, ugostiteljstva, rekreacije pa do drugih sadržaja eko turizma.

Related posts