Vlast u Banjoj Luci postrojava žandarmeriju, a na Manjači NATO ocjenjuje sposobnost OSBiH

Poslije neuspješnog pokušaja formiranja sastava rezervne policije vlasti u RS-u fokusirale su se na formiranje jedinice žandarmerije koja će sutra u Banjoj Luci biti postrojena. Potez je to koji izlazi iz okvira predviđenog i dogovorenog kada je riječ o naoružanim formacijama u BiH. RS ovim praktično stvara oružanu formaciju koja će prema najavama moći djelovati na cijelom prostoru RS-a.
Ipak, dok vlasti u RS-u uporno odbijaju NATO put te povlače poteze koji su u suprotnosti s predviđenim vojno-policijskim formacijama, NATO je čini se sve više prisutan u našoj zemlji. Tako će stručni tim tog vojnog saveza od danas do petka na Manjači ocjenjivati sposobnost i spremnost 840 pripadnika Oružanih snaga BiH s ciljem stjecanja spremnosti za djelovanje u akcijama s NATO partnerskim zemljama u operacijama očuvanja mira.

Prvostepeno ocjenjivanje SEL-1 (Self Evaluation Level 1) Bataljonske grupe lake pješadije će se izvoditi do 27. septembra 2019. godine na Manjači, a ukupno učestvuje 1075 vojnika, od čega je 840 pripadnika INF-L-BNG, jedinice koja se ocjenjuje.

Smotru Bataljonske grupe lake pješadije (INF-L-BNG) u kasarni “Mika Bosnić” izvršio je komandant Operativne komande OS BiH generalmajor Radovan Ilić.

Nakon izvršene smotre, general Ilić je naglasio da je ocjenjivanje SEL-1 Bataljonske grupe lake pješadije jedan novi korak OS BiH u smislu deklarisanja nove jedinice ranga bataljonske borbene grupe.

“Iskreno se nadam da će ljudstvo i tehnika opravdati spremnost za proces ocjenjivanja i da će u četvrtak, 26. septembra, imati pozitivan prolaz na ovoj aktivnosti”, istakao je general Ilić.

Ovom prilikom, komandant Komande za obuku i doktrinu (KOiD) brigadir Slaven Blavicki poručio je da “danas počinje ocjenjivanje operativnih sposobnosti jedinice koja broji 840 vojnih lica”, te izrazio nadu da će se ova “četverodnevna aktivnost realizirati bez povreda, pozitivno i uspješno.”

Prvostepeno ocjenjivanje SEL-1 izvodi se s ciljem provjere stepena obučenosti i interoperabilnosti INF-L-BNG sa jedinicama NATO partnerskih zemalja u izvršenju zadataka u operacijama podrške miru. Za realiziranje procesa ocjenjivanja zaduženi su certifikovani ocjenjivači iz OS BiH i partnerskih zemalja, uz nadzor NATO-ovog tima za kontrolu procesa ocjenjivanja. Ocjenjivanje SEL-1 prvi je od četiri nivoa, koje jedinica INF-L-BNG mora proći radi dobijanja certifikata kojim se potvrđuje da je u potpunosti osposobljena, interoperabilna i spremna za angažiranje u operacijama podrške miru.

U četvrtak, 26. septembra 2019. godine, u Centru za borbenu obuku organizira se Dan za posjetioce na kojem se očekuje prisustvo predstavnika Parlamentarne skupštine BiH, Ministarstva odbrane BiH, Zajedničkog štaba OS BiH, Štaba NATO-a u Sarajevu, EUFOR-a, komandi jedinica OS BiH, vojno-diplomatskih predstavnika u BiH i predstavnika civilnih organa vlasti u BiH.

Izvor: klix

Related posts