Vijeće sigurnosti UN-a odbacilo prijedlog Rusije da se raspravlja o bombardovanju Jugoslavije 1999.

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija odbacilo je prijedlog Rusije da se na današnjem zasjedanju raspravlja o NATO bombardovanju Jugoslavije 1999. godine.

Nakon rasprave agenda je stavljena na glasanje. Dobila je tri glasa ‘za’, nula protiv, a 12 država bilo je suzdržano. Agenda time nije usvojena, jer nije dobila dovoljan broj glasova. ‘Za’ su glasali Rusija, Kina i Alžir.

Predstavnik Francuske u Vijeću sigurnosti rekao je na početku rasprave da Vijeće nema obavezu da uvaži tačku dnevnog reda ispostavljenu od strane samo jedne zemlje članice, te da ova zemlja odbija zahtjev Rusije da se na današnjoj sjednici govori o NATO bombardovanju SR Jugoslavije.

Dodao je da Vijeće smatra da ovo pitanje ne predstavlja pitanje međunarodne sigurnosti, te da Vijeće nije dužno da se njime bavi.

Ruski predstavnik je naveo da je pitanje Kosova pitanje međunarodne sigurnosti, ali predstavnik Francuske je istakao da je to kondradiktorno budući da Rusija nije htela da uključi Kosovo u ovu raspravu.

Francuski predstavnik je dodao da Rusija na ovaj način želi da opravda svoju agresiju na Ukrajinu.

Predstavnik Rusije, koja je i predložila ovu sjednicu, zatim je naveo da se ne slažu sa onim što je predstavnik Francuske iznio. NATO agresiju je u svom izlaganju okarakterisao kao ilegalnu, te je rekao da se predsedavajući Japan složio sa ovim dnevnim redom.

On je zatražio da se glasa ko od članova Vijeća je protiv ovakvog dnevnog reda.

Predstavnica Japana navela je da će agenda biti stavljena na glasanje, na šta je predsednik Rusije replicirao da bi pitanje trebalo da glasi ko je protiv agende.

Predstavnik Francuske odbacio je navode ruskog kolege da je bio konsultovan o agendi sjednice, rekavši da su bili samo konsultovanu o održavanju sjednice.

Predsjedavajuća je navela da smatra da je u redu da se stavi agenda na glasanje.

Predstavnik Rusije naveo je da je napravljena politička kordinacija ovog sastanka, da su obavješteni srpski predstavnici i da su danas saznali da će Francuska pokušati da ospori održavanje sjednice s ovim dnevnim redom.

Riječ je uzeo i predstavnik Kine koji je kazao:

“Prošlo je 25 godina od početka tog rata, ali tenzije su i dalje visoke na Kosovu, a rane naroda i zemalja Balkana nisu zarasle”.

Nakon glasanja, predstavnik ruske delegacije izrazio je žaljenje zbog ishoda glasanja i rekao da se posljedice NATO bombardovanja i danas osjećaju na Balkanu. Naveo je da je ova vojna operacija primjer za rušenje međunarodnog pravnog poretka.

Izvor: Klix.ba

Related posts