USK: Blago smanjen broj nezaposlenih

U BiH je 30. juna bilo 485. 888 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba manji je za 1.517 ili 0,31 %. Nezaposlenost u Federaciji BiH smanjena je za 662 osobe. Blago smanjenje broja nezaposlenih primjetno je i u Unsko-sanskom kantonu.

Vlada Unsko-sanskog kantona na jučerašnjoj sjednici usvojila je Izvještaj o radu s financijskim poslovanjem Službe za zapošljavanje. Prema tom izvještaju u 2016-toj godini na evidenciji nezaposlenih zabilježeno je oko 2500 lica manje u odnosu na 2015-tu godinu. Stopa zaposlenosti je veća za 1,2 % i iznosi 16,73 %. Stopa nezaposlenosti manja je za 2,3 % u odnosu na 2015. i iznosi 56,98 %.

Krajem 2016. godine na evidenciji Službe registrirane su 44.192 nezaposlene osobe i bilježi tendenciju laganog pada u odnosu na 2015. godinu za 2408 lica. Najviše je zaposleno u Cazinu 219, te Bihaću 205 osoba. Kada je u pitanju kvalifikaciona struktura najviše je zaposleno KV radnika, 391, ili 42,2 % . Najviše radnika je zaposleno u ugostiteljstvu i trgovini. I pored velikog broja nezaposlenih interesantno je pomenuti da za potrebe tržišta nedostaje radne snage.

S evidencije Službe za zapošljavanje svakodnevno se briše i određeni broj lica. Brojni su razlozi za to, od nejavljanja na evidenciju, pa do odlaska u inostranstvo, kaže Jasmin Prošić, Služba za zapošljavanje USK.

Posljednji izvještaj Službe za zapošljavanje USK-a je za mjesec maj ove godine. Prema njemu ukupno brisanih s evidencije u izvještajnom periodu je 1686 lica, od čega 652 žene. U istom mjecu prijavilo se 943 novih lica koja traže zaposlenje. – piše rtvusk.

Related posts