Univerzitet u Sarajevu promovira 71 doktora nauka

Univerzitet u Sarajevu (UNSA) promovirat će danas 71 doktora nauka i umjetnosti.

Prema saopćenju Univerziteta, ceremonija će biti održana u Narodnom pozorištu u Sarajevu, uz poštivanje svih važećih mjera epidemiološke zaštite.

– Stremeći ka društvu znanja, Univerzitet u Sarajevu će promovirati 13 kandidata na čast doktora tehničkih nauka, 9 kandidata na čast doktora medicinskih nauka, po 5 kandidata na čast doktora sigurnosnih i odgojnih nauka, 4 kandidata na čast doktora poljoprivrednih nauka, po 3 kandidata na čast doktora ekonomskih, islamskih, društvenih, historijskih i bioloških nauka, po 2 kandidata na čast doktora lingvističkih, pravnih, prehrambeno-tehnoloških, matematičkih i biotehničkih nauka te po jednog kandidata na čast doktora književno-historijskih, psiholoških, književnih, pedagoških, komunikoloških, socioloških, farmaceutskih, zdravstvenih, fizičkih i veterinarskih nauka – navedeno je u saopćenju.

U čast promoviranih doktora nauka, danas će u Narodnom pozorištu biti održan i gala-koncert Muzičke akademije Sarajevskog univerziteta, kojim će ta akademija završiti ovogodišnju manifestaciju “Majske muzičke svečanosti”.

Izvor: Krupljani.ba/FENA

Related posts