Ukinuta uredba o obaveznom raspisivanju konkursa za zapošljavanje u državnoj službi

Vlada FBiH na jednoj od posljednjih sjednica donijela je odluku o poništenju važenja uredbe koja je donesena 2. februara 2016. godine, a koja je podrazumijevala da je obavezno raspisati konkurs za prijem osoba koje nisu državni službenici.

Kako bi uveli transparentnost u sektor zapošljavanja u javne institucije Vlada FBiH je u februaru prošle godine donijela Uredbu o uslovima i kriterijima zapošljavanja osoba koji nisu državni službenici u javne institucije.

Iako je takva odluka degradirajuća u odnosu na Reformsku agendu, Vlada FBiH je takvu odluku donijela kako bi ispoštovala odluku Ustavnog suda FBiH, koji je usvojio apelaciju potpredsjednika FBiH Milana Dunovića i izmijenjeni Zakon o državnoj službi proglasio neustavnim.

Tako je i pozitivna uredba koja je predviđala obavezu javnog konkursa za zapošljavanje u javnim institucijama osoba koje nisu državni službenici ukinuta jer je bila dio zakona koji je neustavan.

Ta uredba je podrazumijevala da je obavezno raspisati javni konkurs za prijem u radni odnos osoba koje nisu državni službenici. Utvrđeno je da konkurs raspisuje rukovodilac organa državne službe koji nakon konkursa vrši imenovanje novih kadrova.

“Lice koje nije državni službenik zapošljava se putem javnog konkursa koji raspisuje rukovodilac, odnosno tijelo koje vrši njegovo imenovanje”, navedeno je u odluci Vlade iz februara 2016. godine.

Ta transparentnost i mogućnost da se svi na javnom konkursu mogu prijaviti na neku od pozicija u državnoj službi, a da to nije pozicija državnog službenika, trajala je svega 13 mjeseci.

Naime Vlada FBiH je na sjednici održanoj 23. marta poništila uredbu koju je donijela prije godinu dana.

“Uredba o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja i razrješenja osoba koje nisu državni službenici u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine prestaje da važi. Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH”, navodi se u odluci Vlade.

Iz Vlade FBiH je saopćeno da je uredba u februaru 2016. godine donesena kao dio izmjena Zakona o državnoj službi FBiH, za koji je krajem prošle godine utvrđeno da nije u skladu s Ustavom FBiH, pa je samim tim i cijeli zakon prestao da važi, pa time i sporna uredba o zapošljavanju putem konkursa, a na snazi je ostao stari Zakon o državnoj službi FBiH.

Podsjećamo, Ustavni sud FBiH je utvrdio da Zakon o državnoj službi nije u skladu s međunarodnim pravom, jer se njime krše ljudska prava i slobode. To se prije svega odnosi na način popunjavanja radnih mjesta, jer svim građanima FBiH nije bilo omogućeno da se u skladu s kvalifikacijama zapošljavaju u državnim organima, već samo pojedincima.

Izmjene Zakona o državnoj službi koji je usvojen krajem 2015. godine direktno je utjecao na broj pozicija rukovodećih državnih službenika, što je značilo značajno proširenje liste političkih imenovanja.

klix.ba

Related posts