U Bihaću održan sastanak korisnika READP projekta: Novalić i Dedić pozdravili aktivnosti IFAD-a

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva putem svoje projektne jedinice PCU otpočelo je realizaciju osmog IFAD Projekta razvoja ruralnih poduzeća i poljoprivrede (Rural Enterprises and Agricultural Development Proiect – READP).

U Bihaću je održan sastanak aktera Klastera-1 koji ima za cilj prezentaciju i konačni dogovor oko uvezivanja biznis planova korisnika projekta. Nakon objavljenog Javnog poziva za dostavu sažetaka biznis planova, kao i za podnošenje aplikacija za izgradnju i rekonstrukciju mikroprojekata ruralne tržišne infrastrukture, sa sufinansiranjem iz sredstava Projekta, zaprimljene su 74 aplikacije i sažetka BP, od kojih je 53 preliminarno ocijenjeno prihvatljivim i već je počela njihova realizacija.

Od strane lokalnih zajednica (gradova/općina) nominirano je 111 mikroprojekata ruralne tržišne infrastrukture, od kojih je 46 aplikacija preliminarno ocijenjeno podobnim za realizaciju.

Kako bi MP infrastrukture ušli u fazu realizacije (izvedbe) IFAD po projektnom dizajnu zahtijeva da se za svaki preliminarno prihvatljivi mikroprojekat izradi kratka fizibiliti studija, koja će biti predmet prihvatanja od strane IFAD-a i preduvjet za početak procesa ugovaranja i izvedbe. O tome se danas razgovaralo na sastanku koji je organiziran na nivou sudionika (aktera) u klasteru koji obuhvata gradove/općine sa Unsko-sanskog kantona i dio općina sa područja K10.

Učesnicima sastanka kratko su se obratili Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić i Premijer Vlade FBiH Fadil Novalić, koji su istakli značaj ovih projekata čija se realizacija sufinansira sredstvima IFAD-a, Vlade Federacije BiH, lokalnih zajednica,  agribiznisa (lidera) i krajnjih korisnika (farmera), saopćeno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Related posts