U Bihaću je danas održana 146. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

Najviše pažnje posvećeno je izvještaju o radu i poslovanju ZU Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu.

Članovi Vlade Unsko-sanskog kantona čestitali su direktorici Zarini Mulabdić na predanom radu u proteklom periodu, u vrijeme pandemije koronavirusa, a u kojem se ukazala potreba da se ovaj Zavod dalje tehnološki i kadrovski jača te je, najavljeno je iz ZZO, pokrenuta procedura i za nabavku prvog PCR uređaja za testiranje i praćenje pandemije Covid -19 .

Na današnjoj sjednici ramatrani su i izvještaji o radu i financijskom poslovanju za 2019. godinu ZU Dom zdravlja Bihać i ZU Dom zdravlja Bužim te Izvještaj o radu JU Veterinarski zavod USK za 2019. godinu te Program rada ovog Zavoda za 2020. godinu.


Vlada Kantona prihvatila je izvještaj o radu i poslovanju JU Direkcija regionalnih cesta USK za 2019 godinu te dala saglasnost na izmjene i dopune Plana i programa rada sa finansijskim planom JU Direkcija regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona za 2020. godinu. Prema procjeni Direkciji, unatoč padu prihoda, plan i program rada za tekuću godinu trebao bi biti realiziran.

Izvor: Cazin.net

Related posts