U Bihaću danas završava trodnevna radionica na temu “Podrška borbi protiv pranja novca”

U organizaciji „IPA 2013 Twinning Projekta“ te uz financijsku podršku Europske unije, u Bihaću je u prostorijama MUP-a USK dana 29. januara 2019 godine započela sa radom trodnevna radionica pod nazivom „Podrška borbi protiv pranja novca“.

Radionici, pored pripadnika Uprave policije MUP-a USK-a, prisustvuju predstavnici Tužilaštva USK-a i Porezne uprave Federacije BiH dok su predavači eminentni stručnjaci u ovoj oblasti iz Slovenije, pripadnici Uprave kriminalističke policije te Ureda za sprečavanje pranja novca Republike Slovenije.

Cilj projekta je povećanje kompetentnosti institucija Bosne i Hercegovine u borbi protiv pranja novca do nivoa neophodnog za pristupanje Eurpskoj uniji i pomoć u poboljšanju zakonodavstva, kapaciteta i sposobnosti relevantnih organa institucija i agencija da pojačaju suradnju i koordinaciju u oblasti borbe protiv pranja novca.

Related posts