U 2016.godini u Bihaću povećan broj sklopljenih brakova, broj rođenih isti kao i 2015.godine

Prema podacima Matičnog ureda grada Bihaća u protekloj 2016. godini na području grada Bihaća sklopljeno je 460 brakova, što je za 15 posto više u odnosu na broj sklopljenih brakova u 2015.godini. Istovremeno je u matičnu knjigu vjenčanih upisano i 155 brakova građana Bihaća sklopljenih u inostranstvu. U navedenom periodu zaprimljene su i 124 presude o razvodu braka, kao i 53 rješenja o priznanju inostranih sudskih odluka o razvodu braka.

Alisa Mahmutagić, šef Odsjeka za opću upravu

Prema riječima Alise Mahmutagić, šefa Odsjeka za opću upravu, u matičnu knjigu rođenih 2016.godine upisano je 487 novorođene djece kao i 212 naknadnih upisa državljana BiH rođenih u inostranstvu, dok je u 2015.godini u matične knjige upisano 488 novorođene djece, te 117 naknadnih upisa.

Tokom 2016. godine izdato je 62.167 izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga, što je za 5,36 posto manje nego prethodne godine. Smanjenje broja izdatih izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga rezultat je činjenice da izvodi iz matičnih knjiga, shodno izričitoj zakonskoj odredbi, imaju neograničen rok važenja. Slijedom ovakvog zakonskog rješenja, građanima se više ne može tražiti prilaganje izvoda iz matičnih knjiga kod kojih datum izdavanja nije stariji od nekog roka”-ističe Mahmutagić.

Zahvaljujući Centralnom matičnom registru građani imaju mogućnost pribaviti izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga u bilo kojoj općini ili gradu, nezavisno od mjesta rođenja. Ovo rješenje važi za područje Federacije, dok razmjena podataka sa općinama u Republici Srpskoj još nije uspostavljena. Od ukupnog broja izdatih izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga, oko 7 posto se odnosi na izvode izdate iz Centralnog matičnog registra, odnosno iz matičnih knjiga koje se vode za matična područja u drugim općinama i gradovima.

Related posts