ETIAS prolongiran za 2022., uvodi se EES-sistem ulaz-izlaz

Generalni sekretar Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini Haris Plakalo, uslijed velikog interesovanja građana BiH o primjeni sistema ETIAS (Evropski sistem za putovanje, informacije i autorizaciju) koji je trebao započeti u januaru sljedeće godine, potvrdio je da je taj sistem u konačnici prolongiran da bude operabilan sredinom 2022., dok se ne dosegne puna primjena i kompatabilnost sa novim ulaz-izlaz sistemom na vanjskim granicama Evropske unije, te se nakon toga očekuje i puna interoperabilnost samog ETIAS-a. – Sistem ulaska-izlaska (EES) je novi sistem koji je uspostavila Evropska komisija, a koji za…

Read More