Sanski Most: Kapital i stečeno znanje u Švedskoj uložio u rodni grad

Zbog teške ekonomske i društvene situacije mnogi napuštaju Bosnu i Hercegovinu u nastajanju da za zaposle i životnu egzistenciju zasnuju u inostranstvu. Ipak, postoje i slučajevi da se naši građani sa zarađenim kapitalom vraćaju u Bosnu i Hercegovinu i započinju vlastiti biznis. Takav je slučaj sa Almirom Alagićem, koji je punih 28 godina proveo radeći u Švedskoj, a potom se odlučio za povratak u rodni grad i novi ekonomski početak. U dalekoj Skandinaviji Alagić je izučio posao automehaničara, te stekao brojne prestižne certifikate za svoj životni poziv, a na lokalitetu…

Read More