Svi koji su na budžetu FBiH će dobiti veće plaće, ministrima i premijeru povećanje do 150 KM

Kako je potvrdio predsjednik Sindikata državnih službenika Samir Kurtović, povećanje plaća će uslijediti nakon usvajanja budžeta za 2019. godinu.

“Poslije osam godina umanjenja plaća državnim službenicima i namještenicima, mi smo samo vratili osnovicu koja je bila prije osam godina na jedan primjeren nivo”, kazao je Kurtović.

Osnovica za obračun plaća državnim službenicima na nivou FBiH u posljednjih osam godina je iznosila 315 KM. Za narednu godinu dogovorena je osnovica u iznosu od 330 KM.

“Osnovica je trebala iznositi 346 KM. S obzirom na to da je u prethodnom periodu znatan broj državnih službenika otišao u penziju, budžetska stavka po pitanju plaća i naknada ostaje ista. Neće doći do povećanja budžeta za naše plaće, jer je smanjen broj državnih službenika, tako da su se stvorili uslovi za povećanje od pet posto”, naglašava Kurtović.

Tako će plaća biti povećana zaposlenima u sudskoj policiji, FUP-u, radnicima u Kazneno-popravnim zavodima, odnosno svima onima koji su na budžetu Federacije BiH, pa i samom premijeru, ministrima i zastupnicima u Parlamentu.

Parlamentarcima bi ovim dogovorom Vlade FBiH i Sindikata plaća trebala biti veća za 120 KM, ministrima za 140 KM, a premijeru FBiH za 150 KM.

“Zakon o plaćama je precizirao ko tačno ulazi u sistem. Mi se kao sindikat borimo za bolji status i položaj državnih službenika i namještenika. Ja ne znam da li će ministri, premijer i parlamentarci prihvatiti povećanje plaće od pet posto ili će se odreći. Ipak, želim reći da postoj enormne razlike. Pa jedan načelnik općine u Sarajevu ima za 700-800 KM veću plaću nego premijer FBiH, mislim da to nije primjereno. Ali zakon je to dozvolio, jer sve zavisi od nivoa do nivoa. Ovo povećanje će dirketno utjecati i na penzionere jer će se puniti budžetski fond za penzije, a moguće i povećanje penzija”, smatra Kurtović.

Planirano je da povećanje plaća stupi na snagu od 1. januara 2019. ukoliko se do tada usvoji budžet. Za vrijeme privremenog finansiranja plaće se neće povećavati.

Izvor:klix.ba

Related posts