Stanje u slivu rijeke Une još nije alarmantno

Padavine koje su pale u protekla 24 sata i koje se prognoziraju u narednih 48h uslovile su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

Uslijed obilnih padavina došlo je do povećanja vodostaja na gotovo svim vodotocima na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH (sliv Une i Sane, sliv Vrbasa, sliv Bosne, sliv Drine i neposredni sliv rijeke Save).

Kako je i najavljeno u prethodnoj Informaciji od bujični vodotoci na kojima je došlo do značajnog povećanja vodostaja su na gornjem toku sliva rijeke Bosne, posebno sliv rijeke Željeznice kao i sliv rijeke Prače.

Prognoza vodostaja u narednih 48h na većim vodotocima ne bi trebala dovesti do većih problema, odnosno izlijevanja rijeka iz korita. Eventualna lokalna izlijevanja moguća su na bujičnim vodotocima na navedenom dijelu vodnog područja rijeke Save u FBiH, naročito na gornjem dijelu toka rijeke Bosne, tačnije sliv rijeke Željeznice, kao i pojava urbanih‐uličnih poplava zbog padavina većeg intenziteta u kratkom vremenu. Prema meteorološkim prognozama, prestanak padavina na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH očekuje se 07.11.2021. godine.

Vodostaj rijeke Une u Bihaću danas je duplo veći od jučerašnjeg i iznosi 55 cm, saznajemo u Meteo stanici Bihać. S obzirom da kritična tačk u centru grada iznosi 100 cm, u Meteo stanici ističu, da još ne prijeti opasnost od njenog izlijevanja.

Izvor: Krajina.ba

Related posts