Šta će za Federaciju BiH i građane značiti digitalizacija grunta?

U Federaciji BiH nedavno je uspostavljen sistem E-grunt. U razgovoru za Fokus.ba Željko Obradović, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, ističe da će uspostava oviog sistema doprinijeti povoljnijoj poslovnoj klimi i omogućiti potencijalnim investitorima brže dobivanje informacijama o potencijalnim nekretninama.

“Sigurni, pouzdani i tačni podaci o nekretninama su temelj tržišne privrede. I baš zato pored ove mogućnosti uvida u status nekretnina svima nam je raditi i na tačnosti podataka o nekretninama. I to je zajednička obaveza institucija i vlasnika nekretnina”, rekao je Obradović za Fokus.ba.

Sistem E-grunt praktično omogućava digitalizaciju katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka, što je, kako ističe Obradović, jedan od prioriteta u radu sektora zemljišne administracije u Federaciji BiH.

“Zemljišna knjiga u Federaciji BiH je u cijelosti digitalizirana a svi katastarski podaci, i alfanumeriči i grafički, se nalaze u jedinstvenoj bazi podataka. Ukupno 67% parcela je digitalizirano. Internet prezentacja podataka o nekretninama i pravima na nekretnine omogućila je svim našim korisnicima, prije svega građanima, institucijama, poslovnoj zajednici i drugima brzi uvid u status njihovih nekretnina. Uvid se može izvršiti putem broja parcele ili posjedovnog lista iz katastarske baze (Katastar.ba) odnosno broja parcele ili broja zk uloška iz zemljišnoknjižne baze (E-grunt.ba). Omogućeno je također izvršiti i uvid u trenutni status predmeta u zemljišnoknjižnim uredima. Sve navedeno štedi i vrijeme i novac našim građanima”, kazao je Obradović.

On dodaje da će se postojeća softverska rješenja kontinuirano nadograđivati.

“Za sada su internet podaci o nekretninama i pravima o nekretninama informativnog karaktera i zvaničan ovjeren dokument se može dobiti jedino u zemljišnioknjižnom uredu, odnosno, katastarskom uredu. Naš cilj je da se putem interneta izravno mogu prezeti ovi podaci kao službeni dokument. Zato sa nestrpljenjem očekujemo donošenje zakona o elektronskom potpisu čije usvajanje bi stvorilo uvjete i za ove mogućnosti”, naveo je Obradović.

Posebno je naglasio da je vizija Federalne geodetske uprave uspostava jedinstvene baze podataka o nekretninama u Federaciji BiH.

“Pokušat ćemo novim zakonskim rješenjem stvoriti uvjete za realizaciju ove ideje. Velike poteškoće su rascjepkanost nadležnosti općinske, kantonalne i federalne razine. Trenutno se zemljišniknjižni uredi (gruntovnice) nalaze u okviru osnovnih sudova a katastarski uredi u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Objediniti zemljišnoknjižne i katastarske urede bi bila najbolja i najpraktičnija ideja. Takvim ustrojem omogućili bi da svi naši korisnici, prije svega građani, na jednom mjestu, sa jednim dokumentom i sa jednom a ne dvije plaćene naknade, dobiju podatke o svojim nekretninama. To je budućnost. Ali spremni smo i na određene kompromise u procesu donošenja zakona, sve u cilju kvalitetne zakonske osnove i praćenja najnovijih međunarodnih standarda”, zaključio je Obradović u razgovoru za Fokus.ba.

Related posts