Sredstva iz ekoloških naknada i ove godine kvalitenim projektima

Grad Bihać, općine, javna i privatna preduzeća kao i nevladin sektor u mogućnosti su svake godine aplicirati za sredstava koja se namjenski prikupljaju iz ekoloških naknada. Da bi dobili značajna sredstava dovoljno je da apliciraju sa kvalitetnim eko projektima.Po tom osnovu u prošloj godini plasirano je više od milion maraka koja dodjeljuje Ministarstvo građenja,prostornog uređenja i zaštite okoliša. Očekivanja su da će se i ove godine isto toliko prikupiti sredstava pa čak i višete dodjeliti kvalitetnim eko programima.

Eko projekti tako se odnose na poboljšanje energetske efikasnosti, zbrinjavanje otpadnih voda, jačanje ekološke kulture građana, akcija čišćenja, uređenja, selektivnog skupljanja otpada. I ove godine općine, javna i privatna preduzeća, nevladin sektor i pojedinci mogu očekivati sredstava koja su namjenski planirana u pomenute svrhe, kazali su nam u Ministarstvu za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK.

Slab odziv nevladinog sektora

Sredstava koje se prikupljaju, u najvećem iznosu upravo iz registracije vozila, slijevaju se u Fond za zaštitu okoliša koji ih potom dostavlja USK, odnosno Ministarstvu za prostorno uređenje. U prošoloj godini za eko naknade Fond je Kantonu dostavio 1.014.000 maraka. Najveći dio, oko 45 posto dobijaju općine, odnosno Grad Bihać kojeg, opet zbog broja registriranih vozila, sljeduje najviše sredstava.Tu su i projekti koje direktno realzira Ministarstvo, a koji se također realzuju u osam općina USK. U Ministarstvu ističu da je slab odaziv nevladinog sektora koji takodjer ima pravo da aplicira na pomenuta sredstva, te apeluju na njih da se uključe više po pitanju zaštite okoliša, da daju svoj doprinos.

Važno je reći da je Ministarstvo usvojilo i Pravilnik o monitornigu utroška sredstava prema kojem je korisnik sredstava iz eko naknada u obavezi pravdati dodjeljen iznos, a nerijetko na teren izlaze i članovi tima koji Ministarstvo formira kako bi se na licu mjesta uvjerili u realizaciju projekta sa kojim se apliciralo.

Related posts