Službeni podaci: Od čega najčešće umiru građani FBiH?

Prema procjeni Federalnog zavoda za statistiku, u razdoblju od 2010. do 2015. godina u Federaciji BiH je zabilježen negativni demografski trend i smanjenje ukupnog broja stanovnika, uz gotovo jednak udio žena i muškaraca.

Vodeći uzroci umiranja stanovništva FBiH su oboljenja krvožilnog sustava Vodeći uzroci umiranja stanovništva FBiH su oboljenja krvožilnog sustava

Kao i u zemljama okruženja i cijele Evrope, evidentan je trend starenja stanovništva. Stopa nataliteta se kontinuirano smanjuje, dok općeg mortaliteta ima trend porasta, što ima za posljedicu negativnu vrijednost stope prirodnog prirasta od -1 posto u 2015. godini, kada je čak devet kantona, uz izuzetak Kantona Sarajevo, imalo negativnu stopu prirodnog prirasta.

Vodeći uzroci umiranja stanovništva FBiH su oboljenja krvožilnog sustava (53,8 posto) i maligne neoplazme (21 posto), te endokrina i metabolička oboljenja s poremećajima u prehrani (5,5 posto). Od oboljenja iz ovih grupa umire više od tri četvrtine od ukupnog broja umrlih godišnje, saopćeno je iz Vlade FBiH.

Od vodećih rizika po zdravlje stanovništva duhan konzumira 44,1 posto odraslih, alkohol 28,8 posto, više od petine (21,2 posto) odraslih je pretilo, a tjelesno aktivno samo 24,6 posto stanovnika.

Related posts