Skupština USK: Služba u skladu sa Zakonom

Na posljednoj sjednici Skupštine USK na prijedlog Kluba DF-a skupštinski zastupnici usvojili su Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o službi Skupštine USK.

Radi se o usklađivanju internih akata Skupštine sa donesenim Zakonom o državnoj službi USK. Naime, svi organi u Kantonu, kako je rečeno, su u obavezi uskladiti svoje pravilnike o radu sa ovim Zakonom, pa i Skupština, a u cilju poboljšanja njenog rada.

Voljom zastupnika predmetna odluka usklađena je sa Zakonom o državnoj službi USK, ali i sa još nekim zakonskim propisima koji su u prethodnom periodu doneseni.

Ovim izmjenama napraviće se, rečeno je, značajna poboljšanja u organiziranju rada službe. Primjera radi, u nadležnosti Skupštine odnedavno je da vodi Biro za žalbe javnosti. Izmjenama ovog internog akta očekuje se da će biti unapređen rad same skupštinske službe, a usklađivanje svojih pravilnika sa Zakonom o državnoj službi obavezni su uraditi i svi državni organi u Kantonu.

rtvusk.ba

Related posts