Sjećanje na Amru Sedić – bosanskokrupsku heroinu

Dvadesetčetverogodišnja Amra Sedić je ratna zakletva Bosanske Krupe i 511. slavne brdske brigade ARBiH. Poginula je 15. januara 1994. godine hitcem iz snajpera sa Starog grada.

“Amra nije volila da se svrstava među žene, ona je više volila da mi nju svrstavamo kao ženu ratnicu. Bila je omiljena među svima nama, svi smo je poštovali i čuvali, ali tog dana nismo mogli da je sačuvamo”, navodi između ostalog Asmir Hadžipašić, komandir druge pješadijske čete.

U sastavu 511. slavne bio je angažiran veći broj žena, međutim Amra Sedić je jedina žena koja je bila neposredno na prvoj liniji zajedno sa pripadnicima druge pješadijske čete u sastavu prvog bataljona 511. slavne. Amra je 15. januara 1994. godine poginula hitcem iz snajpera nedaleko od Autobuske stanice u Bosanskoj Krupi, gdje joj je i podignut spomenik.

Related posts