Saznajte koji iznos vaše plate ide državi, a koji vama

Iako trećinu života provedemo radeći, većina nas se tokom radnog vijeka ne upozna sa stvarnim iznosom koji zaradimo i koji dio od toga izdvajamo za poreze i doprinose na platu.

Osnovni pojmovi kada je u pitanju plata su bruto i neto iznos. Većina nas ne zna šta predstavlja bruto iznos plate niti kako se taj iznos pretvori u neto platu. Poznato je da je bruto iznos veći u odnosu na neto i da je neto plata iznos koji legne na račun radnika, pa vrlo često ostaje nejasno šta obuhvata bruto plata.

Posao.ba (Kolektiv) je kreirao kalkulator plate uz pomoć kojeg možete kroz samo par klikova dobiti pregled iznosa vaše bruto i neto plate, detaljnu strukturu vaše plate i pregled doprinosa koji se oduzimaju na vašu platu.

U nastavku je primjer kroz koji je objašnjena razlika između bruto i neto plate.

Na neto platu zaposlenika u iznosu od 1.000 KM bruto plata iznosi 1.562 KM. Dakle, ovo je plata koju je zaposlenik zaradio na osnovu svog rada. Od njegove plate državi se odvaja ukupno 562 KM (484,22 KM za doprinose i 77,78 KM na porez na dohodak).
U nekim državama Evrope zaposlenici sami uplaćuju sebi ove troškove od zarađene plate, dok u BiH to sve obavlja poslodavac za zaposlenika.

Međutim, dugovi prema državi ne staju ovdje, i poslodavac je dužan za svog zaposlenika na ovaj iznos plate platiti dodatnih 174,01 KM (na doprinose na platu od ukupno 164,01 KM i dodatne doprinose od 10 KM).

Dakle, da bi zaposlenik dobio neto platu od 1.000 KM, ukupan trošak na ovu platu je 1.736,01 KM.
Napominjemo da naknada za topli obrok i prijevoz ne ulaze u obračun plate jer se radi o posebnim naknadama koje nisu oporezive prema trenutnim zakonskim okvirima u BiH.

Bruto i neto plata – šta od vaše plate ide vama a šta državi

Kao što je iznad prikazano na primjeru, bruto plata obuhvata neto platu zaposlenog, pomnoženu s utvrđenim koeficijentom i plus zakonom propisana obavezna izdvajanja iz bruto plate (doprinosi iz bruto plate i akontacija poreza na dohodak).

Neto plata obuhvata platu zaposlenih za obavljene poslove po osnovu radnog odnosa, to je iznos koji zaposlenik dobije na svoj račun (na ruke). To nije iznos vašeg rada, iznos vašeg rada je neto iznos plus iznos za dio u doprinosima koji vi plaćate.

Dakle, i zaposlenik i poslodavac plaćaju određeni dio za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, za zdravstveno osiguranje i za osiguranje u slučaju nezaposlenosti (na bruto platu). Kao što vidite, ukupno zarađen novac vi morate podijeliti s državom. To je iznos koji odvajate za to da država brine o vašoj zdravstvenoj dobrobiti, ali i o tome da u budućnosti imate penziju.

Što je vaša plata viša – više košta poslodavca

Iznos poreza i doprinosa na platu je veći što je iznos vaše plate veći. Kako bismo to shvatili kroz primjer uzeli smo aktualne podatke najvećeg portala za istraživanje plata u Bosni i Hercegovini sa više od 10.000 učesnika – www.plata.ba.

Naprimjer, prema podacima portala Plata.ba prosječna neto plata konobara za period zadnjih godinu dana iznosi 575 KM, bruto plata na ovu platu je 877,62 KM dok je ukupan trošak poslodavca za ovaj iznos 975,52 KM. Dakle, kada poslodavac za rad konobara odvoji 975,52 KM, nešto nešto više od polovine tog iznosa će doći radniku na račun (575 KM) a druga polovica će završiti u državnim budžetima.

Ukoliko uzmemo u obzir neku od pozicija iz top menadžementa na kojima su plate više, poput direktora prodaje čija je maksimalna neto plata prema portalu Plata.ba 3.300 KM, onda poslodavac izdvoji na radnika koji će dobiti ovu platu 5.851,60 KM.
Dakle, poslodavac će izdvojiti na platu od 575 KM dodatnih 400,52 KM, dok će na platu od 3.300 KM potrošiti dodatnih 2.551,60 KM.

Često čujemo prigovore građana na račun poslodavca, kako im poslodavci ne nude pristojne plate, međutim većina nije svjesna da zaposlenik iz svoje plate izdvaja veliku cifru na poreze i doprinose te da poslodavac mora isplatiti državi i preko 70% više na neto platu kako bi radnik u konačnici dobio svoj dio na ruke.

Zbog nedoumica koje postoje a koje se često vežu za iznos plate u Bosni i Hercegovini, Posao.ba je kreirao kalkulator plate uz pomoć kojeg možete unosom svoje neto ili bruto plate dobiti detaljan pregled iznosa doprinosa koji se odbijaju od plate koju zaradite, iznosa koji poslodavac mora dati državi za vas i iznosa koji ide vama na karticu.

/N1

Related posts