U akciji “Dragon” sudjelovo i MUP USK: Uhapšeno 56, a kontrolisano blizu 40.000 osoba

U periodu od 9. do 13. oktobra 2017. godine na području 27 država EU, te Norveške, Švedske, Moldavije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kolumbije i Sjedinjenih Američkih Država (DEA) provedena je operativna akcija kodnog naziva “Dragon”.Operacija ”Dragon” je četvrta u seriji zajedničkih akcija koje provode članice EU, EU agencije i partneri pod okriljem Europola i uz podršku Eurojusta, Frontexa i Interpola, a koja je usmjerena na borbu protiv međunarodnog i organizovanog kriminala.

Operativna akcija ”Dragon” je na teritoriji Bosne i Hercegovine provedena u periodu od 11. do 13. oktobra 2017. godine. Tokom akcije operativne mjere agencija za provođenje zakona su bile usmjerene na otkrivanje i suzbijanje nezakonitih migracija, kao i drugih kriminalnih aktivnosti koje prate nezakonite migracije kao što su krijumčarenje nezakonite robe, trgovina ljudima, krivotvorenje dokumenata, a ne zanemarujući sprečavanje i rasvjetljavanje drugih krivičnih djela u oblasti organizovanog kriminala.

U Bosni i Hercegovini koordinator operacije je bila Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH – odjsek za saradnju sa Europolom, gdje je bio uspostavljen Koordinacioni centar za Bosnu i Hercegovinu u kojem su učestvovali predstavnici agencija za provođenje zakona iz BiH. Pored Direkcije u operaciji su učestvovali pripadnici 16 agencija za provođenje zakona i to: Državna agencija za istrage i zaštitu, Granična policija BiH, Služba za poslove sa strancijama BiH, Federalna uprava policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policija Brčko distrikta BiH, MUP-ovi kantona Federacije BiH.

Tokom realizacije operativne akcije, agencije za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini su lišile slobode 56 osoba, te ukupno kontrolisale 39.461 osoba, 9.138 vozila, 6 vozova, 427 autobusa, 850 kamiona i 670 lokacija.

Također su zaplijenjena 4 vozila, 7 mobilnih telefona, 0,702 kg droge, 112kg duhan/cigareta, novac: 49.000RSD, 2.900USD, 13.500 EUR, te 2 SIM kartice i 2 bankovne kartice. Agencije za provođenje zakona su inicirale 5 novih istraga a koje se tiču ilegalnih migracija, krijumčarenje droge i cigareta.

Tokom realizacije operativne akcije “Dragon”, između policijskih agencija u Bosni i Hercegovini ostvaren je visok stepen komunikacije, koordinacije i saradnje. Također je ostvarena saradnja sa drugim državama učesnicama operacije, pri čemu je ralizovan veliki broj zahtjeva za međunarodnu razmjenu informacija.

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH se zahvaljuje agencijama za provođenje zakona u BiH i inostranstvu koje su učestvovale u pripremi i realizaciji ove operativne akcije, te ističe spremnost za kontinuirano poduzimanje daljnjih mjera i radnji iz njene nadležnosti u cilju suzbijanja svih krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminaliteta, saopćeno je iz Direkcije.

Related posts