Ratni zločini: Milomir Davidović optužen za silovanje Bošnjakinja u Foči

U optužnici se, između ostalog, navodi da je Milomir Davidović zločine počinio u vremenskom periodu između 03.7.1992. i 18.7.1992. godine. U tom periodu, kako se navodi u optužnici, odvijao se širok i sistematičan napad vojnih, paravojnih i policijskih snaga tzv. Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, usmjeren protiv civilnog bošnjačkog stanovništva općine Foča.

Kao pripadnik VRS-a, znajući za napad, te da njegove radnje čine dio tog napada, Davidović je postupao suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava kršeći odredbe zajedničkog člana 3. Ženevskih konvencija od 12.8.1949. godine, te zajedno sa drugim osobama, prisilio tri Bošnjakinje na seksualni odnos.

Related posts