Radni sastanak sa predstavnicima AS grupacije

Husein Rošić, premijer Unsko-sanskog kantona sa resornim ministrima privrede i poljoprivrede Ilfadom Medićem i Draganom Polimancem organizirao danas radni sastanak sa predstavnicima AS grupacije.
AS grupacija je već ranije izrazila interesovanje za Unsko-sanski kanton zanima kao područje za investiranje u proizvodnju organske hrane, konkretno proizvodnju jagodičastog i bobičastog voća.

U Unsko-sanskom kantonu već imaju 860 koperanata, a interes im je proširenje proizvodnje. Pogoni iz sastava Agrokomerca, locirani u Pjanićima, iako van funkcije godinama mogli bi se staviti u pogon, u zajedničkom projektu Vlade USK, Vlade F BiH i AS grupacije, a osim pokretanja kapaciteta direktno bi se zaposlilo 30 ljudi, prezentovao je Smail Korajlić u ime uprave AS.

Razgovor o ovom projektu će biti konkretiziran nakon uključivanja resornog federalnog ministarstva, u čijoj je nadležnosti je Agrokomerc.
Vlada Kantona zainteresovana je za svaki ozbiljan projekat koji će otvoriti nova radna mjesta, potvrdio je premijer Rošić.

– Mi smo planirali podršku zapošljavanju kroz refundacije poreza i doprinosa za novozaposlene radnike i subvencije kamata. Cilj nam je da se zapošljavaju radnici i zadovoljan sam mogućnošću da realiziramo kvalitetan projekat koji bi i povećao broj kooperanata i osigurao zapošljavanje 30 ljudi u Pjanićima, kazao je Ilfad Medić, ministar privrede u Vladi USK.

Related posts