Pročitajte otvoreno pismo predsjednika studentske unije Univerziteta u Bihaću

Poštovani,

Obraćam Vam se u svojstvu predsjednika Unije studenata Univerziteta u Bihaću, ali i u svojstvu odgovornog i savjesnog građanina USK, potencirajući ambiciju principijelnosti i dosljednosti u poštivanju i provođenju zakona, podzakonskih akata, te pozitivnih normi i propisa na našem Kantonu. Naravno, ovo pitanje vjerovatno ne bih problematizirao da do sada nisam bio uključen u mnoge procese koji su u domenu visokog obrazovanja, te velike interesne grupe koju ovim putem zastupam.

Prilikom obraćanja, želim Vas podsjetiti na činjenicu kako su tokom proteklih godinu dana mnogi procesi na Univerzitetu u Bihaću bili u stanju blokade, zbog nestatutarnog i nezakonitog djelovanja određenih članova Senata Univerziteta u Bihaću. Normalan rad Senata Univerziteta, koji se ogleda kroz akademska pitanja u vidu napredovanja, prijema u radni odnos u svrhu popune nastavnog i saradničkog osoblja, nastave, upisne kvote i drugih problema, u tom periodu je više puta doveđen u pitanje, a neizbježna negativna slika u takvom ambijentu o našem Univerzitetu u javnosti svakako se odrazila na broj novoupisanih studenata u Akademsku 2016/2017. Budući da sam i sam bio sudionik Upravnog nadzora koji je proveden od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK (u daljem tekstu: Ministarstva) kroz koji su utvrđene brojne nepravilnosti u radu određenog broja tadašnjih rukovodnih struktura, uslijedile su izmjene Zakona o Univerzitetu u Bihaću, te smjene dotadašnje strukture (od članova Upravnog odbora, Rektora, Predsjednika Senata i sl.). Sve to ide u prilog činjenici da su odgovorni članovi akademske zajednice zbog ličnih interesa i narušenih međuljudskih odnosa, višestruko i duže vremena bojkotirali i kršili opće akte Skupštine USK, Vlade USK, kao i nadležnog Ministarstva, te su na taj način doveli opstanak Univerziteta u Bihaću i sudbinu preko 4000 studenata našeg Univerziteta u pitanje. Studenti su tom prilikom ostali uskraćeni za mnoga prava i obaveze, te se loša slika o našem Univerzitetu svakodnevno medijski širila u javni prostor.

Upravo je to bio razlog što je Ministarstvo na čelu sa naslovljenim ministrom gdin. Adisom Muharemovićem donijelo Instrukciju o postupku izbora na rukovodne i druge pozicije JU Univerzitet u Bihaću. Prema toj Instrukciji, utvrđena su pravila po kojima svi oni koji su svojim radom i djelovanjem vršili opstrukcije u radu Univerziteta u Bihaću, Senata kao najvišeg radnog tijela Univerziteta, kršeći zakonske, podzakonske i druge propise, čak i nakon ispunjavanja općih uslova, ne mogu biti izabrani na rukovodeće funkcije. Evidentno nepoštivanje Instrukcije prilikom do sada provedenih izbora na organizacionim jedinicima Univerziteta u Bihaću razlog je mojeg javnog obraćanja, te Vas ovim putem javno pozivam da ispoštujete prethodno donešenu odluku i provedete sve radnje kako biste utvrdili činjenično stanje prilikom izbora dekana na pojedinim organizacionim jedinicima. Prilikom Upravnog nadzora i donošenja Instrukcije, Unija studenata je nedvosmisleno i punopravno podržala Vaš rad i nastojanje da na Univerzitetu u Bihaću uspostavite vladavinu zakona, te zajedno sa svim uključenim akterima u procese odlučivanja uključite jasan kodeks ophođenja i ponašanja prilikom obnašanja javno odgovornih dužnosti. Također, mišljenja sam kako je prošlo vrijeme kada smo mogli “progledati kroz prste” onima koji su svjesno i zlonamjerno nanosili štetu javnim dobrima naše zemlje, ostavljajući im mogućnost da bez obzira na loše i nezakonite odluke ponovno budu birani na odgovorne funkcije.

Kao mlada osoba, student, ali prije svega odgovoran član šire društvene zajednice, molim sve odgovorne u ovom procesu da nastave dosadašnju pozitivnu praksu koja se dešava u zadnjih par mjeseci na našem Univerzitetu, te provedbom Instrukcije Ministarstva onemoguće povratak onih koji su zbog sopstvenih interesa i loših postupaka u kriznim momentima bihaćkog Univerziteta pokleknuli pritiscima političkih i drugih struktura na našem Kantonu. Tom prilikom želim pohvaliti dosadašnji rad Vlade USK, kao i Skupštine USK, koja se pokazala dosljednom u provođenju pozitivnih promjena sa ciljem uspostave vladavine prava i sistema odgovonosti u USK. Upravo je to razlog zbog kojeg Vam želim skrenuti pažnju na aktuelni gorući problem Univerziteta u Bihaću, kako bi do sada urađeni posao po tom pitanju imao suštinsku vrijednost. Također, imajući informacije o mogućim problemima i opstrukcijama u provođenju Instrukcije, pozivam sve odgovorne političke, ali i druge elemente u političkom životu USK da pokažu opće-društvenu odgovornost, te prilikom odlučivanja slijede zakonske i druge akte koji su na snazi sve do danas. Budući da je navedena Instrukcija bila predmet kritike određenih političkih i akademskih struktura, iste pozivam da dokažu njezinu nezakonitost kako bih se svima koji su se žalili na istu, uputio javnu ispriku. Ali sve do tada, odluke koje su na snazi i nisu poništene moraju biti do kraja ispoštovane, bez obzira na posljedice. U načelu svih elemenata odlučivanja misao vodilja treba da bude poštivanje ustavno-pravnog poretka i vladavine zakona u Bosni i Hercegovini, kako bismo zajedno nastavili izgradnju društva opće odgovornosti, sa zdravom i kvalitetnom populacijom studenata kao društvenog korektiva.

S poštovanjem,

Predsjednik Unije studenata Univerziteta u Bihaću, Dino Felić.

Related posts