Prezentiran izvještaj o procjeni učinka na polju dobre uprave u Bosanskoj Krupi

Danas je u Općini Bosanska Krupa prezentiran izvještaj o procjeni učinka na polju dobre uprave urađenoj od strane UNDP-a ulaskom ove općine u projekt općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG). Procjena učinka poduzeta je da bi se utvrdilo stanje u jedinicima lokalne samouprave, te da bi se identifikovale slabo razvijene i dobro razvijene oblasti.

Bosanska Krupa je ocijenjena kao dobar primjer sa mogućnošću unapređenja i postizanja visokih ocjena učinkovitosti uprave. Izrazito visok učinak bosanskokrupska uprava ima kod nekoliko važnih oblasti, među njima je svakako rast i razvoj općine. Podaci govore da Bosanska Krupa u posljednje tri godine bilježi kontinuiran rast broja zaposlenih, samostalnih poduzetnika i malih srednjih preduzeća.

– Analiza je pokazala otprilike stanje na području Bosanske Krupe u samom rukovođenju, pristupu, odnosu sa privrednicima i građanima. Mogu zaista izraziti zadovoljstvo sa svim tim rezultatima, pokazali smo da smo općina sa povoljnim poslovnim okruženjem, pokazali smo one dobre strane gdje smo možda najbolji ili jedni od boljih u BiH, ali su se pokazale i neke stvari koje u narednom periodu trebamo unaprijediti što ćemo i činiti kroz MEG projekt – ističe načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović.

Dodaje da su dobri rezultati posljedica konstantnog insistiranja na osnivanju novih preduzeća, stvaranja uslova i zapošljavanja, osnivanja novih obrtničkih radnji. Naglašava da je Bosanska Krupa jedna od rijetkih općina u BiH koja ima taj pozitivan trend i da će sve činiti da bi se on zadržao. Istovremeno će se raditi na unapređenju onih oblasti u kojima je uprava imala nizak ili osrednji učiniak, a to su one koje se tiču uključivanja i učestvovanja građana u donošenju odluka, nedovoljnog broja inicijativa građana za provođenje važnih odluka i sl.

Inače, MEG projekt implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija, a finansira Vlada Švicarske. U narednih 12 godina nastojat će poboljšati općinske kapacitete, pružajući pomoć u primjeni kvalitetnih javnih politika i upravljanja procesima, što treba da inicira uzajamno djelovanje lokalnih donosioca odluka i građana, te podrži kapitalne investicije za pokretanje održivog ekonomskog rasta i stvaranje novih radnih mjesta. Ove aktivnosti bit će realizovane u saradnji sa 18 partnerskih jedinica lokalne samouprave (koji su na konkurentan način izabrane iz šire grupe od 31 potencijalnog kandidata među jedinicama lokalne samouprave), te kompanija iz privatnog sektora, relevantnim institucijama na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou.

Za podršku i održavanje promjena uvedenih na na lokalnom nivou, MEG projekt će podsticati poboljšanja regulatornog okvira u skladuvsa relevantnim EUvstandardima, i prema decentralizovanom i unaprijeđenom sistemu pružanja usluga.

Projekat će podržati kreiranje sinergije između općina, poslovnog sektora, ministarstava na entitetskim i kantonalnim nivoima, udruženjima i profesionalnim mrežama. Oko 700.000 građana, uključujući i 40.000 socijalno isključenih, imat će koristi od poboljšanih lokalnih službi, novih mogućnosti zaposlenja, kao i poboljšanih uslova za razvoj privrednog sektora.

Related posts