Predstavljena najsavremenija tehnologija u tretiranju otpada

Agencija za unapređenje stranih investicija BiH /Fipa/ organizovala je sastanak sa predstavnicima gradova i opština u BiH i “Viena holdinga” s ciljem predstavljanja najsavremenije tehnologije u tretiranju otpada pod nazivom “Plazma tehnologija”.

Fipa je inicirala ovaj sastanak kako bi se nadležni u BiH upoznali sa ovom tehnologijom, s obzirom na problematiku koja se tiče tretiranja otpada i nepostojanja uređenih deponija u BiH, te kako bi zajedno sa “Viena Holdingom” mogli da razmijene mišljenja i razgovaraju o mogućnostima uspostavljanja saradnje.

“Viena holding” u saradnji sa investicionim fondom iz SAD može doprinijeti da se ova tehnologija primijeni i u BiH, pa je u vezi s tim predloženo pokretanje spalionica otpada u BiH, saopšteno je iz Agencije za unapređenje stranih investicija BiH.

Ova tehnologija se u posljednjih deset godina primjenjuje u najrazvijenijim zemljama EU poput, Austrije, Njemačke, Francuske, Italije, Švedske, Danske i Norveške.

“Viena holding” je renomirana firma koja je do sada realizovala 28 projekata “Plazma tehnologije”, od kojih su najznačajniji izvedeni u Beču i Stokholmu.

Ova tehnologija poznata je po tome što tretira sve vrste otpada bez sortiranja organskog i neorganskog, potpuno razlaže otpad, nema katrana, furana, dioksina ni pepela za razliku od konvencionalne i klasične tehnologije, a po toni otpada proizvodi 816 kilovata energije.

Razgovori o ovom projektu biće nastavljeni i u narednom periodu.

Related posts