Podignuta optužnica protiv Mirsada Demirovića direktora Vodovoda Bihać

Općinski sud u Bihaću je potvrdio optužnicu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona protiv Demirović Mirsada iz Bihaća, ranijeg direktora JP ‘’Vodovod’’ d.o.o. Bihać, zbog produženog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz čl. 383.st.1. KZ FBIH u vezi sa čl. 55. KZ FBiH.

“nezakonito primio u radni odnos 22 lica”

Optuženom se stavlja na teret da je u vremenskom periodu od 04.05.2011. godine do 01.01.2013. godine, ne vodeći se interesima službe, prekoračio granice svoje službene ovlasti u namjeri da drugome pribavi korist, na način da je bez saglasnosti izvršnog direktora za ekonomsko-pravne poslove i izvršnog direktora za tehničke poslove, odnosno bez prethodno donesene odluke Uprave JP ‘’Vodovod’’ d.o.o. Bihać o zasnivanju radnih odnosa i zaključivanja ugovora o radu, koja je bila obvezujuća sukladno internim propisima ustanove, nezakonito primio u radni odnos 22 lica i time istima pribavio korist u vidu protupravnog zasnivanja radnog odnosa.

Poštovani predstavnici medija, molimo vas da prilikom prenošenja vijesti imate u vidu da osobe, na koje se odnose vijesti i informacije iz Kantonalnog tužilaštva, imaju status osumnjičenih ili optuženih osoba. Podsjećamo na načelo presumpcije nevinosti koje definiše da se niko ne može smatrati krivim dok mu se krivica ne dokaže pravosnažnom presudom.

Related posts