Počeli radovi na izgradnji spomen parka Hasin vrh

Na lokaciji Hasin vrh danas su okupili ratni komandanti, borci, čllanovi porodica poginulih branitelja kako bi proučili dovu na mjestu izgradnje budućeg spomen parka.

Ovom činu prisutni su bili i predstavnici gradova Bihać i Cazin, Skupštine USK i delegacija Vlade Kantona, na čelu sa premijerom Mustafom Ružnićem, u znak dubokog poštovanja prema braniteljima, pripadnicima 5. korpusa AR BiH koji su položili živote za odbranu domovine na ovom mjestu, tokom jednog od najtežih perioda odbrane u tadašnjem Bihaćkom okrugu.
Tokom neprijateljske februarske ofanzive, jedne je od najžešćih na opkoljeni Okrug Bihać koja je otpočela 06. februara 1994. godine i trajala do marta, i imala za cilj slamanje snaga Petog korpusa na Grabeškom i Grmuško – srbljanskom platou, zauzimanje hidroelektrane “Kostela”, i presijecanje komunikacije Bihać-Cazin, poginulo je 102 branitelja.

Spomen park koji će biti izgrađen na ovom mjestu vječno će svjedočiti o njihovoj hrabrosti, poručio je, u ime Vlade USK, ministar za pitanja boraca i RVI Esad Bašagić.

Slamanjem neprijateljske februarske ofanzive, odbranjen je ovaj okrug i spašene desetine hiljada života civila. Na vječnoj straži ostalo je 102 borca, u pomen njima, a za pamćenje novim generacijama ovdje će legenda o njima biti vječno živa, kaže premijer Ružnić.

Izvor: Biscani.ba

Related posts